Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1487/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-06-13

II Cz 601/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, pozew ze skutkiem prawnym, zasady współżycia społecznego, ograniczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, zażalenie, ocena sądu w postępowaniu, zachód, pozew ze skutkiem prawnym, strona powodowa na rozprawie, zasady współżycia społecznego, wydanie lokalu mieszkalnego, pozew o wydanie, zgoda na cofnięcie pozwu, ograniczenie roszczenia, grunt rozpatrywanej sprawy, wniosek o zasądzenie kosztów, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wyrazić zgodę, umorzenie postępowania w sprawie, wyrok stały, zwrotne poświadczenie odbioru
Zobacz»

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie
Zobacz»

II C 4858/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 27 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyżej powołany przepis prawa, czynność sprzeczna z prawem, rozpoczęcie rozprawy, cofnięcie pozwu, odpis postanowienia, obejście prawa, zarządzenie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zezwolenie, zasady współżycia społecznego, wydanie wyroku, skutek prawny, zadośćuczynienie, sentencja, postępowanie w sprawie, posiedzenie niejawne, zażalenie, siedziba, przedmiotowa sprawa, czerwiec
Zobacz»

VI Gz 173/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przyczyna cofnięcia pozwu, rozstrzyganie o kosztach procesu, pozwany, profesjonalny pełnomocnik, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, pochopne działanie, odpowiedzialność za wynik sprawy, stanowisko doktryny, bezprzedmiotowość roszczenia, pismo o cofnięciu, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przyznanie kosztów, kloc, rozprawa w dniach, procesowe cofnięcie, otrzymanie odpisu sprzeciwu
Zobacz»

I C 570/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, niezbędny koszt procesu, treść przepisów rozporządzenia ministra, pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu, zasądzenie poniesionych kosztów, zainicjowanie procesu, całość należności główna, żądanie powódki zwrotu, obejście prawa, sytuacja finansowa szpitala, oczywiście niewłaściwe postępowanie, radca prawny, zgoda na cofnięcie pozwu, ograniczenie roszczenia, rozpoczęcie rozprawy, zaspokojenie roszczenia powoda, przegranie sprawy, powołany artykuł, osobiste stawiennictwo strony, strona reprezentowana przez adwokata
Zobacz»

VIII Gz 98/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, umożliwienie wypowiedzenia, zmiana sytuacji procesowej, zaskarżone postanowienie, dochowanie wymogów, żądanie strony przeciwnej, skuteczność cofnięcia pozwu, pozew ze skutkiem prawnym, uprawnienie do żądania zwrotu, wymóg procesowy, zażalenie pozwane od postanowienia, rozstrzygnięcie o umorzeniu, żądanie zwrotu kosztów procesu, żądana należność, wytoczenie pozwu, skutek cofnięcia pozwu, postępowanie w rozpoznawanej sprawie, rozpoznawana sprawa zastosowania, możliwość umorzenia
Zobacz»

II C 2015/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2016

Data publikacji: 25 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyżej powołany przepis prawa, czynność sprzeczna z prawem, odpis postanowienia z uzasadnieniem, rozpoczęcie rozprawy, cofnięcie pozwu, obejście prawa, zezwolenie, zasady współżycia społecznego, wydanie wyroku, skutek prawny, postępowanie w sprawie, posiedzenie niejawne, zażalenie, siedziba, pismo z dni, przedmiotowa sprawa, październik, sentencja, roszczenie, sprawa z powództwa
Zobacz»

I C 683/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 6 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zapłata części odszkodowania, rozpoczęcie rozprawy, zarzut przedawnienia, połowa opłaty od pozwu, mediacja, pozwany, próby ugodowe, jedyne odstępstwo, pozew i zawiadomienie, zarzut przeciwko roszczeniu powoda, wypadek cofnięcia pozwu, data wytoczenia pozwu, przypadek wezwania, zwrot połowy opłaty, koszt procesu, żądanie i wniosek, przekonanie strony powodowej, sprawa cofnięcia, celowe dochodzenie
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zaspokojenie przez stronę, górnik, pozwany, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę, żądanie przyznania kosztów
Zobacz»

I C 1111/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 19 lutego 2020

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, wyrok sądu apelacyjny, pozwany, odwołalność czynności procesowych, energia elektryczna, podstawa do wytoczenia powództwa, roszczenie, zachód, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, elektroniczne postępowanie upominawcze, poradnia diabetologiczna, należność za zużycie, wentyl bezpieczeństwa, czynność cofnięcia pozwu, rejonowy lublin, koszt procesu, problem w regulowaniu, pisemne oświadczenie o cofnięciu
Zobacz»

II C 2762/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pierwsza czynność procesowa, regionalny zarząd gospodarki wodnej, wniesienie pozwów, zgoda na cofnięcie powództwa, połowa uiszczonej opłaty, pozwany, zmiana okoliczności faktycznych, udzielenie ochrony prawnej, damy powodu, uznanie cofnięcia pozwu, prezes krajowego zarządu gospodarki, krajowy zarząd gospodarki wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, wola, postępowanie w następstwie, cofnięcie powództwa bez zrzeczenia, instytucja cofnięcia, zasada prawna
Zobacz»

II C 1070/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, próba zatrudnienia, centrum, przeprowadzona egzekucja, poniesienie kosztów procesu, powództwo o kwotę, zasada słuszności, wytoczenie powództwa, sytuacja materialna, pozwany koszt, podejmować próby, rozstrzyganie o istnieniu, przegranie sprawy przez stronę, możliwość stosowania wykładni, pozwane roszczenie, przesłanka zastosowania zasady, cofnięcie pozwu przez stronę, postanowienie o umorzeniu, ograniczona kontrola
Zobacz»

IV Cz 443/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2013

Data publikacji: 10 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zamiejscowy wydział rodzinny, rozpoczęcie rozprawy, obniżenie alimentów, oświadczenie o cofnięciu powództwa, cofnięcie pozwu, obejście prawa, nieletni, problem ze znalezieniem pracy, sprawy zbędne, sprawy sprzeczne, etap postępowania powoda, orzeczenie zażalenia, treść skarżonego orzeczenia, zażalenie powoda, zgoda na cofnięcie pozwu, ograniczenie roszczenia, czas rozpoczęcia, pośrednictwo systemów, małoletni, wyrazić zgodę
Zobacz»

I C 2415/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, starosta, wicestarosta, powiat, trudna sytuacja majątkowa, podstawa zwolnienia od kosztów, zadanie i kompetencja, regulamin, rozpoczęcie rozprawy, zwolnienie od kosztów sądowych, zapewnienie poczucia, skróty językowe, dodatkowe upoważnienie, pozwany, starostwo powiatowe, upoważnienie do wykonywania, powszechne użycie, niewłaściwe umocowanie pełnomocnika, koncepcja odmienna, niemożność sprawowania
Zobacz»

XVI GC 3/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 listopada 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, cofnięcie powództwa, pozwany, wynik zmiany, cena przejęcia udziałów, wyłączany wspólnik, pozew o wyłączenie, informacja o ogłoszeniu, dalsze prowadzenie procesu, zwrot ze skarbu państwa, zwrot niewykorzystanej zaliczki, wypadek w ocenie, wysłanie odpisu, ogłoszenie upadłości, świadczenie w toku procesu, skutek spełnienia świadczenia, wyliczenie udziałów, termin na zapłatę, rozpoczęcie posiedzenia, koszt w przypadku
Zobacz»

VII U 1691/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, cofnięcie odwołania, ograniczenie roszczenia, charakter postępowań, słuszny interes, liczny wyjątek, środek odwoławczy od decyzji, zobowiązanie na raty, kwestia przyjęcia przez sąd, znaczenie dla możliwości zastosowania, pozwany, brak kontynuowania, uregulowanie w przepisie, niska świadomość prawna, zmiana sytuacji procesowej, decyzja o cofnięciu, przypadek w ocenie sądu, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, dowolne uznanie sądu, obejście prawa
Zobacz»

II C 561/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 15 października 2018

Data publikacji: 26 lipca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pełnomocnik interwenienta ubocznego, rozpoczęcie rozprawy, rzecznik patentowy, koszt mediacji, powództwo w odpowiedzi, koszt procesu, czynność dyspozytywna powoda, koszt związany z reprezentowaniem, eksmisja, pozwany, uzupełnienie braku formalnego, wypadek cofnięcia pozwu, wytoczenie powództwa, lublin, aktualny wypis, celowe dochodzenie, obejmująca opłata sądowa, celowa obrona, powództwo przeciwko stronie
Zobacz»

VI GC 323/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie powództwa, adres, pierwsza czynność, pozwany, cofnięcie pozwu, obejście prawa, uznanie roszczenia, faktura, celowy koszt, rozpoczęcie rozprawy, termin płatności należności, szykana, umowa najmu, rejonowy lublin, ocena zasadności zastosowania, pomieszczenia usługowe, linia orzecznicza sadu najwyższego, żądanie przy równoczesnym zaprzeczeniu, zbędny proces, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

VI Gz 123/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, cofnięcie apelacji, przyczyna cofnięcia, zażalenie, odpis apelacji, przedmiot apelacji, rozpoczęcie rozprawy, czynności procesowe, pozwany, postępowanie zażaleniowe według norm, wystąpienie z powództwem, apelacja przed sądem, łączna suma kosztów, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, reda, połowa wpisu, cała uiszczona opłata, radca prawny
Zobacz»

I C 1903/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 11 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, przepis o kosztach procesu, powodowy fundusz, powództwo roszczenia, pozwany, należność główna, fundusz kosztów, nakaz zapłaty, data wytoczenia pozwu, postępowanie w łącznej wysokości, rachunek bankowy strony powodowej, pełnomocnik strony powodowej, chwilę wytoczenia, argument pełnomocnika, przyczyna cofnięcia, przypadków cofnięcia, oświadczenie o cofnięciu pozwu, kwota kosztów procesu, wytoczenie powództwa, firma windykacyjna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Piasta-Serafin
Data wytworzenia informacji: