Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1130/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2013-12-23

I ACa 52/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal służbowy, przedsiębiorstwo państwowe, umowa najmu lokalu, stosunek najmu, zakładowy budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, własność lokali, czas trwania stosunku pracy, zwaloryzowana cena, mieszkanie zakładowe, zasada przekazywania, przejęcie lokalu przez spółdzielnię, umowa najmu z dniem, spółdzielnia mieszkaniowa, m, najemca lokalu, ważność umowy najmu, zawarcie umowy najmu, odrębna własność, budynek
Zobacz»

II Ca 771/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 3 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, nowy najemca, wynajęcie lokali, dostawy medium, czynsz, przedmiotowy lokal, odbiór energii elektrycznej, punkt odbioru, gaz i energia elektryczna, lokal powódki, dostawca, umowa o dostarczanie, brak możliwości osiągnięcia, dostarczanie energii elektrycznej, licznik, najem lokali, szkoda, pozwany, dostawa gazu i energii, pełnomocnik powódki
Zobacz»

XI GC 152/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk, przedmiotowy lokal, umowa najmu, lokal użytkowy, podnajemca, umowa użyczenia, czternastodniowy termin, rozwiązanie umowy ze skutkiem, ogłoszenie upadłości, bezumowny użytkownik lokalu, wezwanie najemcy, umowa ze skutkiem natychmiastowym, przekazanie praw i obowiązków, masa upadłości, umowa podnajmu lokalu, najemca do zapłaty, najem lokali, przedmiot najmu, wydanie lokali, pełnomocnik powódki
Zobacz»

VI ACa 489/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2012

Data publikacji: 20 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, ojciec powoda, umowa najmu, zwrot nakładów, przedmiotowy lokal, nakłady konieczne, remont, stosunek najmu, dekret, najemca, pokrycie w korzyściach, poprzednik prawny, nieruchomość, lokal użytkowy, publiczna gospodarka, użytkowanie, gospodarka lokalami, budynek, elewacja, odbudowa
Zobacz»

III Ca 1594/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hajduk, podstawa faktyczna orzeczenia, śmierć, dąbek, wynajęcie spornego lokalu, konstruowanie podstawy faktycznej, przedwczesne uznanie, apelacja powódki, dzień zawarcia umowy najmu, umowa najmu w związku, wydanie wyroku sprzecznego, umowa najmu lokalu, zamieszkiwanie w spornym lokalu, kwestia w apelacji, najemca spornego lokalu, stosunek najmu spornego lokalu, faktyczny związek, prawidłowa podstawa faktyczna, lokal do chwili, sporna okoliczność faktyczna
Zobacz»

XV Ca 1768/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, pozwany, umowa najmu, eksmisja, oczywista omyłka w oznaczeniu, oznaczenie sygnatury, wypowiedzenie umowy najmu, wnuk, syn, dostęp do lokalu, najemca, zapłata czynszów, działanie prawne, zamek w drzwiach, pobycie, rejonowy poznań, udar, wydanie lokali, córka, wnuczka
Zobacz»

I C 623/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Data orzeczenia: 23 stycznia 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, ojciec w momencie, najem lokali, fakt zameldowania, czynsz, śmierć, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, byłym posiadaczom, pozwany, stały meldunek, osoba zameldowana na pobyt, stała aktualizacja, najemca lokalu, lokal opisany w pozwie, sądowe wezwanie, dowód istnienia stosunku, pierwotny najemca, forma dokumentowa, los rodziny, obowiązek wymeldowania
Zobacz»

XV GC 152/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 14 maja 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy najmu, lokal, najemca, oświadczenie o rozwiązanie umowy, zachowanie terminów wypowiedzenia, strona powodowa, zwrot przedmiotu najmu, dowód odbioru, pełny okres płatności, umowa najmu bez zachowania, zapłata czynszów, najem bez zachowania terminów, skala światowa, pozwany, czynsz za wynajmowany lokal, umowa najmu lokali użytkowych, dzień rozwiązania umowy, dodatkowy termin do zapłaty, zaległość czynszowa, zaległa należność
Zobacz»

VI C 8/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, umowa najmu, przedmiotowy lokal, narzeczony, zawarcie umowy najmu, zawarcie z powódką umowy, miasto stołeczne, bratanica, fakt zamieszkiwania powódki, przepis uchwały, rada miasta, śmierć, narzeczona, współwłaściciel mieszkania, warunki mieszkaniowe, zasada wynajmowania lokali, obowiązek złożenia oświadczenia woli, specyficzny styl życia, najemca lokalu, lokal wchodzący w skład
Zobacz»

I C 386/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wspólne pożycie, dotychczasowy najemca, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, nawiązanie umowy najmu, abonament telewizyjny, centrum życiowe, zawarcie umowy najmu przedmiotowego, umowa najmu lokalu, pobyt stały, miejsce dotychczasowe, lokal do chwili, najemca lokalu, ustalenie wstąpienia w stosunek, więź emocjonalna, wspólne życie, śmierć najemcy, remont, wstąpienie w stosunek najmu, umowa najmu przedmiotowego lokalu, gospodarstwo domowe
Zobacz»

I C 421/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 12 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, mieszkanie, najemca, pozwany, wyprowadzka, remont, umowa najmu, ściana, kuchnia, kabina prysznicowa, kosztorys, podłoga, naprawa, łazienka, dobry stan techniczny, eksploatację pomieszczeń, deska sedesowa, zeznanie świadków, bateria, uszkodzenie i zniszczenie
Zobacz»

II Ca 233/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 października 2013

Data publikacji: 27 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

pozwany, umowa najmu lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy najmu, oferta, konstytucja, współlokator, pozwany, instalacja, prezes pozwanej spółki, złożenie oświadczenia woli, najemca, medium, błąd, sąsiad, nieważność umowy, czynność prawna, umowa najmu lokalu, podstęp, godność, lokal mieszkalny, podstępne wprowadzenie, przeprowadzka
Zobacz»

I C 1744/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 października 2015

Data publikacji: 4 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

lokal, umowa najmu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • lokal, umowa najmu, pozwany, zawieranie umowy najmu, najemca, woli w sposób dostateczny, akt lokalowy, prawo lokalowe, jednostka gminy, pozwany lokal, przedmiotowy lokal, były mąż, osoba dokonująca czynności prawnej, nowy lokal, oryginał umowy, czynsz i opłata, oświadczenie woli, autentyczność podpisów, podmiot prawa cywilnego, zajmujący lokal
Zobacz»

I C 45/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 28 lipca 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa najmu lokalu, pozwany, rozwiązanie umowy najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • najemca, zaległość, umowa najmu lokalu, kaucja, pozwany, pełnomocnik procesowy, spółdzielnia mieszkaniowa, medium, dokonywanie przelewu, dług, opłata eksploatacyjna, zużycie lokalu, administrowanie nieruchomości, koszt dojazdu pełnomocnika, czynsz i opłata, rozwiązanie umowy najmu, koszt doręczenia korespondencji, trwanie umowy, należność podstawowa, odsetki ustawowe
Zobacz»

I C 1997/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 18 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, ojciec, wstąpienie w stosunek najmu, najem lokali, stałe zamieszkanie, sprzęt muzyczny, śmierć, studio nagrań, najemca lokalu, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, pomieszczenie na parterze budynku, pokój, przedmiot najmu, kondygnacja, prawo najmu, parter i piętro, lokal do chwili, świadek, zmarły najemca, cały budynek
Zobacz»

I C 166/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, sufit i ściana, umowa najmu, najemca, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, stosunek najmu, miasto, nowy mebel, zarządca budynków, suszenie prania, wilgotność, nieszczelny dach, częściowa naprawa, konkubina, komplet mebli, wymiana rynien, wykonanie remontu, nakazanie, szkoda
Zobacz»

I ACa 616/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 5 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, budynek, fitness, najemca, umowa najmu, klub, lokal użytkowy, instalacja, konstrukcja budynków, remont, obiekt, dach, tynk, strop nad piwnicą, umówiony użytek, ogłoszenie o przetargu, pozwany, stan techniczny budynku, nakłady konieczne, kosztorys
Zobacz»

I C 847/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 27 maja 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

lokal, pozwany, rozwiązanie umowy najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • lokal, najemca, wypowiedzenie umowy najmu, dwumiesięczne wypowiedzenie, kaucja, czynsz, ściana, badana sprawa, pozwany, baner, odnowienie, rachunek za energię elektryczną, dalsza eksploatacja, umowa najmu z dniem, licznik, wypowiedzenie na koniec miesiąca, dzień rozwiązania umowy najmu, umowa strony, rozwiązanie umowy najmu, okno lokalu
Zobacz»

III Ca 38/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

lokal, umowa najmu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • lokal, umowa najmu, przedmiotowy lokal, postępowanie komunalizacyjne, pozwany, opuszczenie lokalu, syn, żądanie eksmisji, kontakt z administratorem, najemca, centralne ogrzewanie w lokalach, prawo podmiotowe, lokal nakładów, prawo własności powódki, legitymacja czynna do wytoczenia, zawarcie umowy najmu, administrator budynku, zasady współżycia społecznego, nabycie z mocy prawa, nieruchomość
Zobacz»

III Ca 1370/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa najmu lokalu, pozwany, rozwiązanie umowy najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu lokalu, pozwany, forma pisemnego protokołu, podróż na trasie, lokal powodów, przedmiotowy lokal, skutek porozumienia, protokół zdawczo-odbiorczy, ustanie stosunku najmu, faktura, fakt przyjęcia, wykonujący zawód, siedziba sądów, rozwiązanie umowy najmu, sam dam, celów dowodowych, koszt podróży, forma ustna, kwestia wypowiedzenia umowy najmu, zasada formy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: