Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1002/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Kielcach z 2022-10-12

VIII C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 27 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa o obsługę prawną, pozwany, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, dyrektor izby skarbowej, spłata zadłużenia, należność, zaspokojenie interesu wierzyciela, faktura, rachunek bankowy strony powodowej, korespondencję mailową, dokonanie potrącenia, umowa o prowadzenie, odsetka za opóźnienie, strona powodowa w pozwie, spełnienie świadczenia, kwota, wcześniejsze zobowiązanie, sprzeciw, stopa
Zobacz»

XII Ga 125/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, pozwany, zdjęcie uszkodzeń, część samochodowa, zderzak tylny, świadek, samochód, pozwana część, katalogową część, zwrócona część, pracownik strony powodowej, magazyn, skorupa, wzajemne rozliczenie, kosztorys na kwotę, zamówiona część, korekta, podmiana, zdjęcie pojazdu, numer katalogowy
Zobacz»

I C 505/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 12 lipca 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zgodność kopii, przedmiot umowy przelewu, wyrok zaoczny, umowa bankowa, przypadek dowodu, odpis pełnomocnictwa, umocowanie osoby, wątpliwości dowodów, twierdzenie zawarte w pozwie, zarządzenie, bank, sprawa strony powodowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, kopa, pozew do dnia zapłaty, środek pieniężny, budząca wątpliwość, dzień wniesienia pozwu, zasądzenie kosztów procesu
Zobacz»

I C 1886/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 24 listopada 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, nota debetowa, umowa o świadczenie usługi, pozwany, przedterminowe rozwiązanie, abonent, strona powodowa przy zawieraniu, świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu, regulamin świadczenia, spełnienie przez stronę powodową, dokument do pozwu, naliczenie opłaty specjalnej, zasada wypłaty odszkodowania, warunek przedmiotowej umowy, aneks, profesjonalizm stron, podstawa do zakwestionowania twierdzeń, podstawa do naliczenia opłaty, umowa i strona, nieuregulowane faktury
Zobacz»

I C 1911/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, prezentacja, kupno nieruchomości, strona procesów, pozwany, zawarta umowa pośrednictwa, roku strony, przedmiot oferty, protokół, faktura vat, roku lokalu, oferta sprzedaży nieruchomości, lokal mieszkalny, strona powodowa wynagrodzenia, obowiązek strony powodowej, pozwana oferta, zapłata strony, lublin, pozwana nieruchomość, dowód w toku dalszego
Zobacz»

I C 1962/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, kwota wynikająca z noty, dostarczona woda, naliczenie odsetek ustawowych, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, należność, przysługująca strona, zaległe odsetki, pozwany, wypełnienie umowy, suma opłaty sądowej, dłużnik, następująca kwota, prawne istnienie, zaopatrywanie w wodę, faktura i nota odsetkowa, odprowadzone ścieki, formy zaświadczeń, obowiązek wypełnienia
Zobacz»

XI C 576/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 października 2015

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, lokal, umowa o dostarczanie energii, pozwany, wydział spraw obywatelskich, zawarcie umowy dostarczania, obejmujące miasto, odbiorca grupy taryfowej, zameldowanie, podmiot udziałów, faktyczne korzystanie, sprzedaż energii, zbiór meldunkowy, usługa dystrybucyjna, wydziały udostępniania, brak legitymacji czynnej strony, współwłaściciel, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków, obowiązek kuratora, następca prawny podmiotu
Zobacz»

I C 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • umowa kompleksowa dostarczania, dostarczanie energii elektrycznej, strona powodowa, nowy cennik, siedziba, zmiana sprzedawcy, nota obciążeniowa, brak możliwości świadczenia usługi, proces zmiany, umowa sprzedaży energii elektrycznej, powodowa firma, skuteczne przeprowadzenie, pozwany, wypowiedzenie, przeprowadzenie procesu, należność, elektryka, okresy jednomiesięczne, rozmowa telefoniczna na płycie, świadczenie usługi kompleksowej
Zobacz»

I C 62/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, należność wynikająca z umowy, pozwany, należność wynikająca z faktury, zaległa należność, ograniczona odpowiedzialność, nota obciążeniowa, opinia w sposób kategoryczny, dowód wpłaty gotówkowej, rozliczenie do zapłaty, numer, nieznaczna część, zaległy kapitał, strona powodowa cała, kwota należnych odsetek, należna odsetka za opóźnienie, kopia dowodu wpłaty, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 642/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, strona powodowa, zapłata, nowy targ, oczyszczanie ścieków, pozwany, zbiorowe odprowadzanie ścieków, pająk, pomoc urządzenia, należność, kwota, koszt zastępstwa radcowskiego, stanowiąca współwłasność, cennik, budynek, skuteczny sprzeciw, pozwana faktura, referendarz sądowy, strona powodowa zobowiązania, spełnienie świadczenia pieniężnego
Zobacz»

I C 752/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 23 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, przesłuchanie za stronę, udzielanie usług, polskie centrum, pozwany, rozliczenie usługi, umowa o udzielanie, świadczenie usług medycznych, członek zarządu, okres rozliczeniowy, roczne rozliczenie, przychód, zaliczka na poczet wynagrodzenia, położnictwo, kontrakt menedżerski, ordynator, koszt badania, badanie i konsultacja, ginekologia, pacjent
Zobacz»

IX GC 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, pozwany, pozwany szpital, faktura, kodeks postępowania cywilnego, dr hab., redakcja, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, odsetka, ocena sądu okręgowego, rozłożenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, świadomość własna, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zasądzone świadczenie, sytuacja ekonomiczna, pozwany samodzielny publiczny zakład, umowa, roszczenie strony powodowej
Zobacz»

I C 619/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, błędne odczyty, data płatności, umowa sprzedaży energii elektrycznej, punkt poboru, pozwany, odczyt z liczników, odpłatne dostarczanie, pozew, pozwana energia elektryczna, rejonowy lublin, licznik energii elektrycznej, zachód, środa śląska, zapłata należności, elektroniczne postępowanie upominawcze, sprzeciw, koszt procesu według norm, zapłata, fakt mający dla rozstrzygnięcia
Zobacz»

II Ca 1183/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zaliczenie kwot, księgowy strony powodowej, strona powodowa kwot, dzień zapłaty, kwota, roku odsetki, powodowa gmina miejska, dokument księgowy, zapłata, strona powodowa gminy, ustawowa odsetka od kwot, lut, wskazanie przez dłużnika, należność główna, wrzesień, skumulowane odsetki, ocena złożonego oświadczenia, ograniczone żądanie pozwu, opłata za miesiąc
Zobacz»

V GC 241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 września 2015

Data publikacji: 2 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dostawa złomu, strona powodowa, faktura rozliczeniowa, złom stalowy, sprzedaż złomu, pozwany, faktura korygująca, istnieniu współpracy, strona w zakresie sprzedaży, polecenie szefa, współpraca gospodarcza stron, fakt zrealizowania, zakup złomu, korekta, zwrot zapłaty, podstawie par, zapis na kontach, powództwo na mocy, książka, siedziba strony powodowa
Zobacz»

XV GC 1733/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • informacja gospodarcza, strona powodowa, system stron, opłata za abonament, umowa partnerska, temat informacji, umowa usługi, oświadczenie woli, miesięczna opłata, pozwany, logowanie, aneks, termin płatności, klient, sprzeciw od nakazu zapłaty, uczestnictwo w programie, umowa o współpracy, zakresu pobierania, faktura, rezygnacja z usługi
Zobacz»

I C 314/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 22 października 2018

Data publikacji: 6 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dotyczących energii, strona powodowa, umowa kompleksowa, umowa użyczenia, protokół zdawczo-odbiorczy, faktura vat, pozwana energia elektryczna, suma skapitalizowanych odsetek, miejsce pobytów, ostateczne przedsądowe wezwanie, kurator, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin płatności, nota odsetkowa, roku strony, kolejny okres rozliczeniowy, opóźnienie od dnia następnego, przedsądowe wezwanie do zapłaty, ogólny warunek umowy
Zobacz»

IV GC 513/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2019

Data publikacji: 18 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, strona powodowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, duplikat, wezwanie, zapłata, naprawa, podstawa do zapłaty, kabel średniego napięcia, uszkodzony kabel, uszkodzenie kabla, zapłata należności, korespondencja elektroniczna, odpis pozwu i nakaz, weryfikacja podstaw, pozwany, dokument, należność główna, pozew i nakaz zapłaty, opóźnienie od kwot
Zobacz»

I ACa 1035/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 3 września 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, pozwany, pakiet akcji, umowa powiernicza, sprzedaż akcji, zaliczka, zbycie pakietów, zarząd powierniczy, umowa o zarząd, cena minimalna, oferent, wydanie postanowienia dowodowego, wynagrodzenie prowizyjne, zaniechanie wydania, nabycie akcji, opisana spółka, udział spółki, akcja spółki, podstawa dla uznania, udział i akcja
Zobacz»

I C 961/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2012

Data publikacji: 25 stycznia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • zamówienie dodatkowe, strona powodowa, usługa hotelowa, hotel, nocleg ze śniadaniem, pozwany, kurator, złożenie pisma procesowego, zapewnienie noclegu, świadczenie usług gastronomicznych, doba, pismo z dni, odroczenie rozprawy, zaświadczenie lekarza sądowego, niemożność stawienia, wątpliwość sądu, zapłata, poczta elektroniczna, przeszkoda, zobowiązanie do zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Oleś
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Anna Jermak
Data wytworzenia informacji: