Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1487/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-06-13

Sygn. akt I C 1487/15

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Natalia Piasta-Serafin

Protokolant:

Sebastian Śliwiński

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w Legionowie

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko I. S.

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postepowanie;

2.  zasądzić od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej I. S. kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1487/15

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 203 §1 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (art. 203 §3 kpc).

W rozpatrywanej sprawie powód pismem z dnia 13 maja 2016 r. (k. 130) cofnął pozew w niniejszej sprawie ze zrzeczeniem się roszczenia. Sąd nie dopatrzył się w powyższym działaniu sprzeczności z prawem, zasadami współżycia społecznego ani zamiaru obejścia prawa. W szczególności, że powód uwzględnił zarzut przedawnienia podniesiony przez pozwaną. Przyznał to w uzasadnieniu powyższego wniosku (k. 130).

Ujawnione okoliczności świadczą, że cofnięto pozew ze skutkiem prawnym. Wobec tego Sąd, na podstawie art. 355 §1 kpc, umorzył postępowanie.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 §1 i 3 kpc, ponieważ powód jest stroną przegrywającą proces. Strona pozwana wniosła o ich zasądzenie.(sprzeciw k. 94, pismo k. 132). Niewątpliwie pozew został cofnięty, ponieważ pozwana zgłosiła skuteczny zarzut przedawnienia. W uzasadnieniu pisma z dnia 13 maja 2016r. powód sam wskazał, że cofnięcie pozwu na obecnym etapie postępowania, podyktowane jest postawionym we wstępnym stanowisku strony pozwanej zarzutem przedawnienia roszczenia. Jednocześnie Sąd miał na uwadze, że pozwana zgłosiła powyższy zarzut już w sprzeciwie wniesionym od nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym. Mimo to powód kontynuował postępowanie.

Reasumując należy wskazać, że z uwagi na zgłoszony zarzut pozwana wygrała proces. Gdyby nie przyjęta przez nią linia obrony powód z całą pewnością kontynuowałby postępowanie. Jednocześnie nie było – w ocenie Sądu – podstaw do zastosowania art. 101 czy 102 kpc. Powód jest profesjonalistą, który na co dzień korzysta z fachowej obsługi prawnej. Przed skierowanie sprawy do Sądu powinien ocenić czy z uwagi na upływ czasu możliwe jest skuteczne żądanie spełnienia świadczenia przez pozwaną, m.in. ocenić czy nie jest ono przedawnione. Dlatego należy jej się zwrot poniesionych kosztów procesu na podstawie art. 98§1 i 3 kpc.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego ustalono na podstawie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Sprawa wpłynęła powiem jeszcze w 2015r. Zastosowanie mają więc stare przepisy. Dodatkowo zasadzono zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Piasta-Serafin
Data wytworzenia informacji: