Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 62/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kępnie z 2017-12-28

Sygn. akt III RC 62/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Anna Sobolewska-Talaga

Protokolant – starszy sekretarz sądowy Joanna Niklewicz

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku na rozprawie w Kępnie

sprawy z powództwa małoletniej N. J. (1) działającej przez matkę K. G.

przeciwko D. J.

o alimenty

1.  zasądza od pozwanego D. J. na rzecz małoletniej N. J. (1) urodzonej (...) w K. alimenty w kwotach po 800,00 (słownie: osiemset) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 28 czerwca 2017 roku płatne z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej powódki K. G., wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego D. J. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejo-nowego w Kępnie kwotę 486 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych tytułem kosztów sądowych, od których zwolniona była strona powodowa;

4.  zasądza od pozwanego D. J. na rzecz matki małoletniej powódki K. G. kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  nie obciąża strony powodowej kosztami procesu od oddalonej części powództwa;

6.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR Anna Sobolewska-Talaga

Sygn. akt III RC 62/17

UZASADNIENIE

K. G. reprezentująca małoletnią N. J. (1) urodzoną (...) złożyła w Sądzie Rejonowym w Kępnie pozew o zasądzenie alimentów od pozwanego D. J. na rzecz małoletniej córki w kwocie po 1.500,00 złotych miesięcznie.

Jednocześnie strona powodowa złożyła wniosek o zabezpieczenie żądania w zakresie alimentów na rzecz małoletniego dziecka przez zobowiązanie pozwanego D. J. do łożenia przez czas trwania postępowania w sprawie na rzecz małoletniej N. J. (1) kwoty po 1000,00 złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniej powódki K. G. począwszy od 28 czerwca 2017 roku.

W uzasadnieniu pozwu matka małoletniej powódki K. G. wskazała, że nie zamieszkuje z ojcem dziecka, mieszka u rodziców. Małoletnia ma 5 lat, chodzi do przedszkola. K. G. pracuje, zarabia netto 1464,48 złotych miesięcznie. Partycypuje w kosztach utrzymania domu.

Nadto podniosła, że pozwany nie pracuje w Polsce, od około 8 lat pracuje za granicą. Ostatnio pracuje w S., pobiera tam rodzinne na N. ale nie przesyła tych pieniędzy, gdy pracował w D. również pobierał rodzinne, ale nie dawał jej tych pieniędzy. Od 2 lat przesyła na konto jedynie 250 złotych. Jego zarobki to ponad 10000 złotych.

(k. 2-3 akt)

Pozwany D. J. w pisemnej odpowiedzi na pozew złożonej przez pełnomocnika – wniósł o zobowiązanie go do łożenia na utrzymanie małoletniej córki kwoty 400 złotych miesięcznie oraz o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie. Pozwany przyznał, że jest ojcem K. G. urodzonej (...). Matka małoletniej oraz pozwany nie są już w związku od około 3 lat i przez ten okres nie mieszkają razem. Pozwany utrzymuje kontakty z córką i w miarę regularnie się z nią widuje, ponadto przez czas trwania związku z jej matką utrzymywał dziecko, a po rozpadzie tego związku przekazywał dobrowolnie alimenty na rzecz córki wpłacając kwoty 250-300 złotych miesięcznie, w sierpniu wpłacając kwotę 400 złotych, robiąc również przez cały ten okres dla córki zakupy. Pozwany miał kontakt z córką w ten sposób, iż mógł ją zabierać do swojego miejsca zamieszkania i odwozić o ustalonej z jej matką godzinie. Dziecko nie mogło u niego nocować, mimo iż zwracał się o to do matki małoletniej powódki. W ostatnim okresie pobytu pozwanego w Polsce, tj. w sierpniu br., kontakt z dzieckiem był już utrudniony.

Pozwany jednocześnie przyznał, że pracuje za granicą, w S. jako pracownik fizyczny w gospodarstwie rolnym. Wcześniej pracował w H., A., D. , N., były to prace sezonowe trwające z reguły 2-3 miesiące. Praca w S. wykonywana jest przez okres 3 miesięcy, następnie na 2 tygodnie pozwany wraca do Polski. Pozwany pracuje tam od 23 lipca 2014 roku, stawka godzinowa wynosi 7,70 funta na godzinę (ok. 39 godzin tygodniowo). W okresie , kiedy pozwany jest w Polsce mieszka w O. wraz z matką A. J. oraz siostrą N. J. (2) i jej małoletnią córką. Matka pozwanego zarabia minimalną pensję krajową. Choruje i z uwagi na problemy onkologiczne w dalszym ciągu przebywa pod kontrolą lekarską i musi przyjmować leki. Pozwany pomaga matce finansowo, ponosi częściowo koszty związane z utrzymaniem domu.

(k. 16-17)

Postanowieniem z dnia 07 września 2017 roku – po wysłuchaniu matki małoletniej powódki – K. G. - Sąd częściowo uwzględnił wniosek matki małoletniej powódki i zabezpieczył powództwo w ten sposób, że zobowiązał pozwanego D. J. do płacenia na rzecz małoletniej córki N. J. (1), urodzonej (...) tytułem alimentów kwoty po 800 złotych miesięcznie, poczynając od dnia 7 września 2017 roku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia N. J. (1) urodziła się (...) w K.. Rodzice małoletniej K. G. i D. J. pozostawali w nieformalnym związku około 5 lat, od około 3 lat nie mieszkają razem. Powodem rozstania była zdrada K. G. i związek z innym mężczyzną.

K. G. ma 26 lat. Jest z zawodu sprzedawcą. Mieszka wraz z rodzicami w miejscowości T. w domu należącym do jej rodziców. Ma do dyspozycji razem z córką jeden pokój. Ojciec K. G. jest zatrudniony w firmie (...) jako magazynier, matka pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni ok. 8 ha. Wcześniej rodzice matki małoletniej powódki prowadzili dużą hodowlę bydła, które sprzedali w 2017 roku.

W domu tym mieszka także brat K. G. w wieku 28 lat wraz ze swoją rodziną. Brat pozostaje na rencie chorobowej, miał wypadek w pracy – uszkodził kręgosłup.

K. G. jest zatrudniona od dnia 01 grudnia 2014 roku w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie (...)z siedzibą w miejscowości P. na stanowisku sprzedawcy. Miesięczne wynagrodzenie brutto zostało w umowie o prace określone na kwotę 2000 złotych.

Małoletnia N. J. (1) ma 5 lat. Chodzi do przedszkola w T.. W przedszkolu pozostaje do godziny 13.00. Matka małoletniej nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka przedszkolu.

N. J. (1) jest ogólnie dzieckiem zdrowym, okresowo zapada na infekcje górnych dróg oddechowych, zdarzają jej się choroby typowe dla wieku dziecięcego. W okresie od września do grudnia 2017 roku małoletnia przeziębiła się, konieczne było wykupienie leków za kwotę łącznie ok. 140 złotych. Małoletnia korzysta z bezpłatnej opieki lekarskiej.

Matka małoletniej określiła koszt utrzymania córki na kwotę ok. 1500 – 1800 złotych miesięcznie. Wskazała, że na wyżywienie dziecka - przeznacza kwotę ok. 500-800 złotych miesięcznie. Do tego dochodzą koszty zakupu ubrań, opieki lekarskiej i leków – 200-250 złotych miesięcznie.

Podała, że partycypuje w kosztach utrzymania – przekazując swojej mamie kwotę 500 złotych miesięcznie na prąd, media, śmieci, wodę.

K. G. dysponuje samochodem osobowym marki F. (...) rok. prod. 2009, poza tym zarówno ona jak i małoletnia N. J. (1) nie mają majątku.

K. G. ma partnera, który pracuje w S. na budowie. Nie pobiera zasiłków na dziecko. W ostatnim okresie czasu nie starała się o wypłatę zasiłków na rzecz małoletniej N. J. (1). Wcześniej K. G. pobierała zasiłki w Gminie Ł. – w 2013 roku wypłata zasiłków na prośbę K. G. została wstrzymana z uwagi na informację o podleganiu ojca dziecka ustawodawstwu (...) z tytułu pracy na terenie D..

W okresie od 01 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku K. G. pobierała świadczenie wychowawcze na córkę N. J. (1) w miesięcznej kwocie 500 złotych. Nie został przez nią złożony wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego na dziecko na okres od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku.

/dowód: odpis aktu urodzenia N. J. (1) k. 8, zeznania matki małoletniej powódki K. G. k. 37-37, nagranie przesłuchania czas: 00:12:44 – 00:38:19 i k. 63-65 nagranie przesłuchania czas: 01:16:20-01:31:15, zaświadczenie o zatrudnieniu i Dochodach K. G. k. 4, kopie zamówień internetowego zakupu ubrań dla dziecka k. 6-7, zaświadczenie lekarskie dot. N. J. (1) k. 9, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ł. o pobieranych świadczeniach przez K. G. k. 51/

Pozwany D. J. ma 30 lat. Jest z zawodu mechanikiem samochodowym. Jest zatrudniony od dnia 23 czerwca 2014 roku w S. przez pana R. G. na stanowisku ogólnego robotnika rolnego. Stawkę wynagrodzenia określono na 7,70 (...) na godzinę, nadto wskazano, że standardowy tydzień roboczy obejmuje 39 godzin. Stawka wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach to 11,55 (...) na godzinę. Pozwany wskazał, że z tytułu zatrudnienia w tym charakterze zarabia 1200 funtów miesięcznie, przejeżdża do Polski co trzy miesiące. W trakcie przylotów do Polski za parking- możliwość pozostawienia samochodu na lotnisku płaci ok. 100 funtów. W trakcie pobytu w S. dysponuje autem udostępnionym mu przez szefa marki N. (...). Na jedzenie wydaje w S. ok. 400 funtów miesięcznie. Za wynajem przyczepy kempingowej w miejscu zatrudnienia płaci 150 (...) miesięcznie.

W czasie pobytu w Polsce na okres 10-14 dni D. J. mieszka w domu rodzinnym w O. z matką i siostrą. Utrzymuje wówczas kontakt z córką. Odwiedza ją, kupuje prezenty, zabiera na wycieczki.

D. J. partycypuje w kosztach utrzymania domu w O.. Matka pozwanego – A. J. jest po chorobie nowotworowej, pozostaje pod kontrolą lekarską. Siostra N. J. (2) samotnie wychowuje córkę w wieku 6 lat. Pracuje dorywczo. Ojciec pozwanego nie żyje.

D. J. jest leczony przez lekarza dermatologa w powodu przewlekłej choroby skóry głowy. Koszt leczenia określił na kwotę ok. 500-600 złotych miesięcznie.

Pozwany jest właścicielem samochodu osobowego marki f. (...) zakupionego w D. za kwotę 4-5 tysięcy złotych oraz samochodu marki G. (...). Poza tym nie posiada majątku.

/dowód: zestawienie warunków zatrudnienia D. J. wraz z tłumaczeniem na język Polski k. 43-45, informacja dot. opłaty za parking na lotnisku za okres od 4 do 21 sierpnia 2017 roku w G. oraz inf. dot. przelotu pozwanego do Polski k. 46-49, zaświadczenie lekarza dermatologa dot. D. J. k. 52, pokwitowania wpłat alimentów, rachunki i faktury za media oraz węgiel k. 54-55 i k. 20—23, 25-29, przesłuchanie świadka N. J. (2) k. 61-62 nagranie przesłuchania podczas rozprawy 21 grudnia 2017 roku w dniu czas 00:52:21 – 01:07:51, przesłuchanie pozwanego D. J. podczas rozprawy w dniu 21 grudnia 2017 roku k. 58-61 i k. 64-65 nagranie przesłuchania czas: 00:10:35 – 00:50:46 i czas: 01:31:46-01:45:27/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o nie budzące wątpliwości dokumenty, których zasadniczo strony nie kwestionowały i które znajdują odzwierciedlenie dokumentach zgromadzonych w aktach sprawy oraz w zeznaniach K. G., D. J. i świadka N. J. (2).

Sąd nie uwzględnił wniosku o przesłuchanie kolejnych świadków w sprawie uznając, że kolejne odraczanie sprawy i przesłuchiwanie świadków spowodowałoby przewlekanie postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art. 133 § 1 k.r.o. rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres tego obowiązku wyznacza z jednej strony poziom usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji, przy czym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 1 i 2 k.r.o.)

W niniejszej sprawie, co wynika z ustalonego wyżej stanu faktycznego, brak jest podstaw do stwierdzenia, że pozwany D. J. znajduje się w jakiejś szczególnie trudnej sytuacji życiowej, bądź ma na tyle poważne problemy zdrowotne, że nie ma możliwości lub z znaczącym stopniu ograniczoną możliwość podejmowania zatrudnienia i uzyskiwania dochodów.

Biorąc pod uwagę te okoliczności - Sąd ustalając wysokość alimentów kierował się doświadczeniem życiowym, potrzebami małoletniej częściowo w oparciu o wyliczenia wskazane przez K. G. a także sytuacją majątkową i zarobkową rodziców małoletniej N. J. (1).

Małoletnia N. J. (1) jest w wieku przedszkolnym. Na koszty związane z jej usprawiedliwionymi potrzebami składają się nie tylko wydatki związane z zakupem żywności, artykułów chemicznych, i kosmetycznych ale i zakup niezbędnej odzieży i dodatkowych opłat związanych z edukacją i rozwojem dziecka oraz zapewnieniem opieki lekarskiej (okulista, dentysta etc.). Małoletnia nie ma majątku. Jej potrzeby zaspokaja matka. Pozwany partycypował w kosztach utrzymania córki przez comiesięczne wpłaty alimentów na dziecko kwocie od 250-400 złotych miesięcznie.

Obowiązkiem pozwanego jest troska o wychowanie i utrzymanie jego dziecka. D. J. wcześniej pozostawał we wspólnym pożyciu z K. G.. Jak wynika z okoliczności sprawy – to matka małoletniej swoim zachowaniem spowodowała, że rodzice małoletniej N. się rozstali. K. G. ma nowego partnera, który utrzymuje się z pracy zarobkowej poza granicami kraju.

Obecnie – jak wskazywały strony postępowania i jak wynika z zeznań świadka N. J. (2) - zaostrzył się konflikt pomiędzy rodzicami małoletniej N. J. (1), a pozwany ma problemy z realizowaniem kontaktów z córką i nawiązywaniem z nią więzi, co przekłada się także na zaspokajanie potrzeb dziecka w sposób innych niż tylko wypłacanie jego matce określonych sum pieniędzy.

Z drugiej strony wskazać trzeba przez długi okres czasu pozwany D. J. wspomagał matkę małoletniej N. J. (1) w kosztach utrzymania i wychowania dziecka sposób niedostateczny. Kwota 250-300, a później 400 złotych biorąc pod uwagę aktualne realia i fakt, że pozwany pracuje poza granicami kraju nie jest kwotą wystarczającą na utrzymanie córki i zabezpieczenie jej potrzeb na równej stopie życiowej z jej rodzicami. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, że pozwany jest młodym mężczyzną, od kilku lat świadczy prace poza granicami kraju - gdzie zarobki są znacznie wyższe niż w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności - uwzględniono powództwo w części i zasądzono od pozwanego na rzecz małoletniej powódki alimenty w kwocie po 800 złotych miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu w niniejszej sprawie (pkt 1 wyroku). W pozostałym zakresie zadanie powódzki jak zbyt wygórowane podlegało oddaleniu (pkt 2 wyroku).

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z art. 98 k.p.c. zdanie drugie i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 623 ze zm.).

W oparciu o powołane wyżej przepisy obciążono pozwanego obowiązkiem poniesienia na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kępnie kosztów sądowych od uiszczenia których zwolniona była strona powodowa z mocy prawa. Opłata sądowa została obliczona przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sporu od uwzględnionej części powództwa (800 zł X 12 miesięcy= 9.600 x 5% = 480 zł).

Do kwoty należnej opłaty sądowej doliczono obligatoryjną opłatę za nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu z urzędu w wysokości 6 złotych. (pkt 3 wyroku)

Jednocześnie też, w oparciu o przepisy art. 98 kodeksu postępowania cywilnego i wobec faktu, że matka małoletniej powódki była na rozprawie reprezentowana przez pełnomocnika będącego adwokatem zasądzono od pozwanego D. J. na rzecz K. G. kwotę 1.800 złotych. Wskazać należy, że kwota ta – jako stawka minimalna wynagrodzenia adwokackiego - została ustalona na podstawie § 4 pkt 4 oraz § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U., poz. 1800 ze zmianami w 2016 roku). (pkt 4 wyroku).

Z uwagi na charakter i specyfikę sprawy odstąpiono jednocześnie od obciążania strony powodowej kosztami procesu od oddalonej części powództwa. (pkt 5 wyroku)

Zasądzonym alimentom na rzecz małoletniej powódki - Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o przepis art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Anna Sobolewska-Talaga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joannna Niklewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kępnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Anna Sobolewska-Talaga
Data wytworzenia informacji: