Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 762/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-12-19

Sygn. akt IC 762/17

Dnia 19 grudnia 2017r.

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska

Protokolant: protokolant Agnieszka Bronk-Marwicz

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017r. w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa G. B.

przeciwko K. B.

O przywrócenie posiadania

postanawia:

1.umorzyć postępowanie;

2.kosztami procesowymi obciążyć powódkę uznając je za uiszczone.

Sygn. akt I C 762/17

UZASADNIENIE

W dniu 1.08.201r. powódka G. B. złożyła pozew przeciwko K. B. o przywrócenie posiadana lokalu mieszkalnego numer (...) przy ul (...) w G.. Na rozprawie w dniu 19.12.2017r. powódka cofnęła pozew, na co pozwana wyraziła zgodę.

Zgodnie z treścią art. 203 §1 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

Zgodnie zaś z §3 w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. (…) Nadto, sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.(§4)

W niniejszej sprawie, cofnięcie pozwu nastąpiło po rozpoczęciu rozprawy lecz z za zgoda pozwanej. Nadto, Sąd nie dopatrzył się sprzeczności tej czynności z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Cofnięcie pozwu zatem, należało uznać za skuteczne.

Zatem, skoro zgodnie z art. 355 kpc sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew, na mocy art. 203 § 1,3 i 4 k.p.c. postanowiono jak w punkcie 1 postanowienia.

W punkcie 2 natomiast orzeczono o kosztach procesu na podstawie art. 98 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Żelewska
Data wytworzenia informacji: