Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 636/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-12-05

IX GC 2549/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2017

Data publikacji: 3 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, weksel, wypowiedzenie umowy leasingu, rata leasingowa, zapłata, pozwany, ogólny warunek umowy leasingu, niezapłacone raty, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, weksel, leasingodawca, wypowiedzenie umowy leasingu, rata leasingowa, leasingobiorca, rata leasingu, tabela opłat, zapłata, skutek natychmiastowy, faktura vat, pojazd, czynność windykacyjna, pozwany, umowa leasingu ze skutkiem, ogólny warunek umowy leasingu, in blanco, niezapłacone raty, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
Zobacz»

XVI GC 1314/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 14 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, okresowe opłaty, część odsetkowa, niezapłacone raty, rozwiązanie umowy leasingu, rata leasingowa, opłata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, zapłata raty, postępowanie nakazowe z weksla, ogólny warunek umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, okresowe opłaty, gapa, część odsetkowa, niezapłacone raty, rozwiązanie umowy leasingu, rata leasingowa, opłata leasingowa, prokura, wypowiedzenie umowy leasingu, zapłata raty, wartość rynkowa, część kapitałowa, rata składki ubezpieczenia, postępowanie nakazowe z weksla, przedterminowe rozwiązanie, wycena przedmiotu leasingu, stanowiący przedmiot leasingu, koszt ubezpieczenia, ogólny warunek umowy leasingu
Zobacz»

VI ACa 619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zwrot przedmiotów leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, okresowe opłaty, weksel, pozwany, opłata leasingowa, kara umowna, rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, nakaz zapłaty, opóźnienie w zwrocie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • zwrot przedmiotów leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, okresowe opłaty, weksel, pozwany, opłata leasingowa, wartość początkowa, umowa leasingu z dniem, wartość umowy, ładowarka, kara umowna, rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, nakaz zapłaty, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, dokonanie zwrotu przedmiotu, dostawca przedmiotów leasingu, in blanco, zwrot maszyny, weksel własny
Zobacz»

I C 1478/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

weksel, zwrot przedmiotów leasingu, kara umowna, rata leasingowa, nakaz zapłaty, pozwany, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty, opłata leasingowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, zwrot przedmiotów leasingu, kara umowna, rata leasingowa, rata odsetkowa, deklaracja wekslowa, rejonowy gdańsk, nakaz zapłaty, północ, in blanco, pozwany, wartość końcowa, wartość przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, kwota wykupu przedmiotu leasingu, jednokrotna stawka, wypełnienie weksli, niezapłacone raty, opłata leasingowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu
Zobacz»

V ACa 559/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

weksel, rata leasingowa, opłata leasingowa, niezapłacone raty, wypowiedzenie umowy, ogólny warunek umowy leasingu, zapłata, rozwiązanie umowy leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • opłata okresowa, weksel, rata leasingowa, opłata leasingowa, niezapłacone raty, wypowiedzenie umowy, wartość przedmiotu leasingu, leasing operacyjny, ogólny warunek umowy leasingu, korzyść, koparka, zapłata, rozwiązanie umowy leasingu, zaległa rata, skutek natychmiastowy, zwrot przedmiotów leasingu, pozwana spółka, suma opłaty, pozwany, suma rat leasingowych
Zobacz»

III Ca 276/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 11 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, rata leasingowa, opłata leasingowa, rozwiązanie umowy leasingu, wypowiedzenie, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, dyskonto, rata leasingowa, opłata leasingowa, baza prawna, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, dyskontowanie, korzyść, prawo wekslowe, wypowiedzenie, kara umowna, korzystanie z przedmiotu leasingu, leasingodawca, bezumowne korzystanie z przedmiotu, koszt windykacji, kara za bezumowne korzystanie, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli
Zobacz»

VIII C 2206/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 listopada 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa leasingu, kara umowna, zwrot przedmiotów leasingu, opłata leasingowa, weksel, rata leasingowa, rozwiązanie umowy, pozwany, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, kara umowna, zwrot przedmiotów leasingu, opłata leasingowa, weksel, rata leasingowa, nowy harmonogram, rozwiązanie umowy, pozwany, umowa leasingu operacyjnego, postanowienie porozumienia, obowiązek zwrotu przedmiotu, wypowiedzenie, dochodzenie kary umownej, naliczenie kary umownej, sens oświadczenia woli, kombinowana metoda wykładni, trwanie umowy leasingu, tryb natychmiastowy, załącznik do porozumienia
Zobacz»

I ACa 304/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy leasingu, niezapłacone raty, rata leasingowa, opłata leasingowa, wypowiedzenie, zapłata raty, zwrot przedmiotów leasingu, przyszłe raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy leasingu, leasingobiorca, leasingodawca, niezapłacone raty, rata leasingowa, korzyść, opłata leasingowa, wypowiedzenie, nowa umowa leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, umówiony termin, sprzedaż pojazdów, zapłata raty, ogólne założenie odpowiedzialności odszkodowawczej, zwrot przedmiotów leasingu, na raty, transport przedmiotu, dyskonto, zawarcie kolejnej umowy, przyszłe raty
Zobacz»

VIII Ga 118/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 1 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zwrot przedmiotów leasingu, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, pozwany, opłata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, rata leasingowa, rozwiązanie umowy, nota, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • zwrot przedmiotów leasingu, koszt windykacji, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, pozwany, sprzedaż przedmiotu leasingu, opłata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, rata leasingowa, termin zwrotu przedmiotu, rozwiązanie umowy, rozliczenie umowy leasingu, nota obciążeniowa, przedawnienie, umowa leasingu operacyjnego, cena netto, leasingodawca, koszt wyceny, nota, zapłata, wcześniejsza spłata
Zobacz»

I C 1024/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

opłata leasingowa, umowa leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, rata leasingowa, pozwany, kara umowna, rozwiązanie umowy, nota odsetkowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, umowa leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, leasingobiorca, zbyty przedmiot, rata leasingowa, pozwany, dyskonto, kara umowna, leasingodawca, rozwiązanie umowy, zwłoka w zapłacie opłat, sprzedaż przedmiotu leasingu, zapłata opłaty leasingowa, bank, opera, nota odsetkowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, termin opłaty, brak zwrotu przedmiotu
Zobacz»

VIII C 67/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2021

Data publikacji: 26 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

opłata leasingowa, weksel, zwrot przedmiotów leasingu, pozwany, kara umowna, rozwiązanie umowy leasingu, rata leasingowa, okresowe opłaty, wypowiedzenie umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, weksel, zwrot przedmiotów leasingu, pozwany, zaległość, kara umowna, rozwiązanie umowy leasingu, zaległa rata, rata leasingowa, okresowe opłaty, sprzedaż przedmiotu leasingu, przedterminowe rozwiązanie umowy, dodatkowy termin, wznowienie umowy, umowa leasingu operacyjnego, elektroniczny protokół rozprawy, tryb natychmiastowy, wynagrodzenie pieniężne, wypowiedzenie umowy leasingu, stosunek podstawowy
Zobacz»

I C 1367/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lutego 2017

Data publikacji: 28 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

weksel, rata leasingowa, opłata leasingowa, rozwiązanie umowy leasingu, wypowiedzenie, zwrot przedmiotów leasingu, niezapłacone raty, pozwany, zapłata, nabycie rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, rata leasingowa, opłata leasingowa, wartość zwróconego pojazdu, umowa leasingu ze skutkiem, rozwiązanie umowy leasingu, skutek natychmiastowy, wypowiedzenie, zwrot przedmiotów leasingu, niezapłacone raty, opłata za ubezpieczenie, wpłacony wkład, pozwany, adres, zapłata, natychmiastowe zapłacenie, wezwanie, nieterminowe płatności, nabycie rzeczy, deklaracja wekslowa
Zobacz»

IX GC 3425/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2020

Data publikacji: 4 października 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, opłata leasingowa, rozwiązanie umowy leasingu, niezapłacone raty, należność, wypowiedzenie umowy, przyszłe raty, rata leasingowa, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, wartość końcowa, opłata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, niezapłacone raty, odszkodowanie, należność, stopa referencyjna, wypowiedzenie umowy, przyszłe raty, odsetka za opóźnienie, rata leasingowa, opóźnienie, in blanco, płatność, dłużnik, okres leasingu, rata leasingu
Zobacz»

I ACa 235/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa leasingu, kara umowna, opłata leasingowa, zwrot przedmiotów leasingu, pozwany, rata leasingowa, rozwiązanie umowy, nota odsetkowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • leasingobiorca, umowa leasingu, kara umowna, leasingodawca, opłata leasingowa, zwrot przedmiotów leasingu, dyskonto, pozwany, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata leasingowa, maszyna, zwłoka w zapłacie opłat, cena, rozwiązanie umowy, zapłata opłaty leasingowa, wartość przedmiotu leasingu, nota odsetkowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, zbycie, wypowiedzenie
Zobacz»

I AGa 289/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 listopada 2018

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

rata leasingowa, rozwiązanie umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, pozwany, opłata leasingowa, oświadczenie o wypowiedzenie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, rozwiązanie umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, tryb natychmiastowy, umowa zobowiązująca do sprzedaży, zwrot przedmiotów leasingu, pozwany, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia, opłata leasingowa, interes prawny w ustaleniu, dokonane wypowiedzenie, wydanie przedmiotu leasingu, umowa leasingu w trybie, trwanie umowy leasingu, dzień rozwiązania umowy leasingu, oświadczenie o wypowiedzenie, ostateczne wezwanie, zapłata, przelew kwot, stan niepewności
Zobacz»

XIII Ga 64/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, opłata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, należność, opóźnienie w zwrocie, zapłata raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, skutek natychmiastowy, opłata leasingowa, warunek umowy leasingu operacyjnego, ogólny warunek umowy leasingu, kontrakt, zwrot przedmiotów leasingu, leasingobiorca, należność, opóźnienie w zwrocie, strona powodowa, dodatkowy termin, wezwanie do zapłaty, skuteczne wypowiedzenie umowy leasingu, korekta rozliczenia, umowa leasingu ze skutkiem, zapłata raty, drugie pismo, zwłoka w zapłacie
Zobacz»

VI ACa 691/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2014

Data publikacji: 14 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

rata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, pozwany, zapłata, zwrot przedmiotów leasingu, rozwiązanie umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, pozwany, umowa leasingu ze skutkiem, opłata wstępna, skutek natychmiastowy, zapłata, utracony zysk, zaległa rata, zwrot przedmiotów leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, mail, pojazd, szkoda, strona powodowa, rozwiązanie umowy leasingu, płatności leasingowe, wartość przedmiotu leasingu
Zobacz»

X GC 942/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lutego 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

opłata leasingowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, zwrot przedmiotów leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, rata leasingowa, rozwiązanie umowy, zapłata, nota odsetkowa, wypowiedzenie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, leasingobiorca, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, leasingodawca, zwrot przedmiotów leasingu, koszt windykacji, ogólny warunek umowy leasingu, termin płatności, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata leasingowa, rozwiązanie umowy, opłata za wezwanie, wezwanie do zapłaty, pojazd, opłata wstępna, termin spłaty zadłużenia, zapłata, nota odsetkowa, wypowiedzenie umowy, laweta
Zobacz»

VIII Ga 162/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 grudnia 2021

Data publikacji: 14 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

rata leasingowa, pozwany, zwrot przedmiotów leasingu, opóźnienie, rozwiązanie umowy, zapłata, ogólny warunek umowy leasingu, nota, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, leasingobiorca, nieprzekraczalny termin, naczepa, pozwany, zwrot przedmiotów leasingu, transakcja handlowa, opóźnienie, rozwiązanie umowy, zapłata, kserokopia dokumentów, ogólny warunek umowy leasingu, zawarcie umowy leasingu, nota, odsetka ustawowa za opóźnienie, data rozliczenia, wypowiedzenie, płatność, rozliczenie umowy, polubowne rozwiązanie sporu
Zobacz»

VIII GC 4/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2021

Data publikacji: 26 marca 2021

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

opóźnienie w zwrocie przedmiotu, zwrot przedmiotów leasingu, rata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, należność, niezapłacone raty, zapłata, kara umowna, rozwiązanie umowy, opłata leasingowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, leasingobiorca, leasingodawca, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, zwrot przedmiotów leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata leasingowa, ogólny warunek umowy leasingu, twierdzenie powoda o okolicznościach, należność, niezapłacone raty, zawarcie kolejnej umowy, zapłata, kara umowna, dostawa towaru, rozwiązanie umowy, prawdziwe twierdzenie powoda, opłata leasingowa, pozew, cena netto
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Bieńkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Chała-Małkowska
Data wytworzenia informacji: