Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 1671/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-07-02

I ACa 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

adwokat, należyta staranność, pozwany, szkoda, pełnomocnik, warszawa, klient, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • żądanie zapłaty zadośćuczynienia, adwokat, należyta staranność, pełnomocnik powódki, pozwany, szkoda, pełnomocnik, warszawa, staranność zawodowa adwokata, konkretne zaniedbanie, klient, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, nienależyte wykonanie, powaga rzeczy osądzonej, zebranie materiału dowodowego, należna stawka podatku, zasada etyki zawodowej, termin apelacji, odpowiedzialność
Zobacz»

I C 1206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 6 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, pełnomocnik powódki, pełnomocnik, towarzystwo ubezpieczeń, korespondencja z sądu, towarzystwo ubezpieczeniowe, szkoda, należyta staranność, wniesienie apelacji, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, odpis wyroków, pozwany bank, rada adwokacka, własne zaniedbanie, mocodawca, rozstrzygnięcie dla powódki, zachowanie adwokata, rok duży, wniesienie środka odwoławczego, skuteczne wniesienie apelacji
Zobacz»

V GC 1021/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, konina, pełnomocnictwo, nakaz zapłaty, ilość paliwa, podstawa dochodzonego roszczenia, okręgowa rada adwokacka, rada adwokacka, zbiornik, sprawa komornicza, podpis, komornik sądowy, wydany nakaz zapłaty, adwokat z urzędu, sporna sprawa, zapłata w postępowaniu upominawczym, badanie porównawcze, postępowanie egzekucyjne, tankowanie, pismo komornika sądowego
Zobacz»

I C 464/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, warszawa, mocodawca, wolność i swoboda, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, naruszające dobro osobiste, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, zaniechanie dalszego naruszania, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, skuteczne wniesienie apelacji, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej, naruszenie dobra osobiste, fundacja, bezprawne działanie, niżej podpisany, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

VI GC 2200/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 19 listopada 2019

Data publikacji: 17 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, szkoda, odrzucona apelacja, sprawca szkody, akt szkody na płycie, wniosek o doręczenie, staranność zawodowa, doręczenie orzeczenia, pozwany, odpowiedzialność cywilna, śląskie, wniesienie wniosku, ewentualny koszt, sprawa apelacji, wydruku formularzy, odszkodowanie, staranność, odrzucenie apelacji, adwokat strony, postępowanie odwoławcze
Zobacz»

I ACa 1528/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, część mieszkalna, pełnomocnik z urzędu, nienależyte wykonanie, opracowana dokumentacja, dziennik budowy, pełnomocnik, samowola budowlana, staranność, pozwany, zmiana konstrukcji dachu, przechowalnie owoców, koszt odtworzenia, budynek gospodarczy, nienależyte wykonanie zobowiązania, nadbudowa, dłużnik, substytut, koszt usunięcia, następczyni prawna
Zobacz»

II C 908/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • protokół z rozprawy, śródmieście w łodzi, adwokat, należyta staranność, załączony akt sprawy, mocodawca, pełnomocnik, substytucja, pozwany, powodów rozstrzygnięcia, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek dowodowy pełnomocnika powodów, reprezentowanie powoda, odpowiedzialność adwokata, policyjna izba zatrzymań, ustalenie składu osobowego, pełnomocnik z urzędu, możliwość wniesienia apelacji, zaniedbanie i błąd
Zobacz»

I C 1309/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zamiejscowy wydział cywilny, komornik, ogłoszenie wyroku, szkoda, mail, adwokat, pozwany, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, rozprawa w dniach, zaświadczenie komornika, rejonowy lublin, mocodawca, tajemnica telekomunikacyjna, orzeczenie merytorycznie niesłuszne, los sprawy, montaż balustrady, siedziba, pytanie, termin
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pełnomocnictwo procesowe, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, pozew, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, zeznanie powoda, opłata skarbowa
Zobacz»

III Ca 755/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 14 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, śródmieście w łodzi, europejski nakaz zapłaty, pozwany, roszczenie, przedawnienie, szkoda, prowadzenie sprawy, związek przyczynowy z działaniami, odsetka ustawowa za opóźnienie, zmiana zapadłego orzeczenia, sposób rozliczania, sygnatura, sprawa o sygnaturze, nieuprawnione domniemanie, sporne wynagrodzenie, adekwatny związek przyczynowy, odpłatny charakter, charakter usługi, skarżący powód
Zobacz»

I ACa 1230/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wniesienie apelacji, wypowiedzenie pełnomocnictwa, prawnik, adwokat, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, pełnomocnictwo, wniesienie środków zaskarżenia, sekretarka, wyrok z uzasadnieniem, substytucja, omyłka w dacie, termin do złożenia apelacji, wiara powoda, doręczenie wyroku, data wpływu, termin do wniesienia apelacji, data doręczenia
Zobacz»

I ACa 1965/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa wola, adwokat, postępowanie dyscyplinarne, pełnomocnik, warszawa, pełnomocnik z urzędu, regał, lodówka, akt postępowań, artykuł spożywczy, kaucja, wola w sprawach, pozostawanie bez pracy, profesjonalny pełnomocnik, wniosek pełnomocnika powódki, artykuł żywnościowy, pozwany, roszczenie o zapłatę kwot, kasa fiskalna, radca prawny
Zobacz»

XXVII Ca 2794/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, pozwany, wykonanie zobowiązania, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania, staranność, szkoda, powstanie określonego uszczerbku, sprawa o zapłatę, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, umowa pisemna, działalność gospodarcza, zdolność prawna, warszawa, nienależyte wykonanie, spółka, warszawa w warszawie, kiper, zapłata honorarium, forma prawna działalności, określony uszczerbek majątkowy
Zobacz»

VI Ga 502/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • punkt sprzedaży, zgłoszenie wniosku dowodowego, pozwany, odpowiedzialność odszkodowawcza, spółka odpowiedzialności, szkoda, przesłanka odpowiedzialności, adwokat, wniosek dowodowy w przedmiocie, tamtejsza sprawa, należyta staranność, zgoda na powołanie, umowa, związek przyczynowy, ostateczne oddalenie, nienależyte wykonanie, zawodowy charakter, strona wyników, wniosek o powołanie, potrącenie
Zobacz»

I ACa 1133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 5 września 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksmisja, przywrócenie terminów, pozwany, adwokat, pełnomocnik z urzędu, szkoda, pełnomocnik, związek przyczynowy, odrzucenie apelacji, nienależyte wykonanie, brak formalny wniosku, wniesienie apelacji, szkoda pozostająca w związku, termin do wniesienia apelacji, reprezentowanie powódki, lokal socjalny, zawinione zachowanie, uzupełnienie braków formalnych apelacji, pełnomocnictwo procesowe, zdrowie
Zobacz»

I ACa 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, pełnomocnik substytucyjny, należyta staranność, zarzut do opinii, wniosek o powołanie, powołania nowe, koncepcja prowadzenia sprawy, działanie pełnomocników, staranność zawodowa adwokata, nienależyte wykonanie, pozwany, zarzut potrącenia, zawieszenie postępowania, wniosek o zawieszenia, otwór drzwiowy, sprawa przed sądem rejonowym, adwokat, wynagrodzenie za wykonanie robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie, zastrzeżenie do protokołów
Zobacz»

X GC 994/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, radca prawny, należyta staranność, pozwany, rura stalowa, wada fabryczna, usuwanie skutków awarii, zachowanie dłużników, stare miasto, świadczenie pomocy prawnej, pojęcie należytej staranności, centralne ogrzewanie, nienależyte wykonanie, zlecenie, spółka, treść zobowiązania, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, szkoda
Zobacz»

I C 2289/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 6 lipca 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, nienależyte wykonanie, szkoda, pełnomocnik interwenienta ubocznego, zaniedbanie i błąd, wniosek o uzasadnienie, pełnomocnik z urzędu, adwokat, odpowiedzialność, własne zaniedbanie, korzystny wynik sprawy, dziekan okręgowej rady adwokackiej, przegranie sprawy, hipotetyczny przebieg zdarzeń, obecnie dochodzone roszczenie, wiedza i logik, nienależyte wykonanie zobowiązania, możliwość uzgodnienia, staranność, sprawa pełnomocnicy
Zobacz»

I C 968/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwierzyna łowna, oszacowanie szkody, jednostka powierzchni, nienależyte wykonanie zobowiązania, hektar, uprawa, nienależyte wykonanie, metrum kwadratowe, dłużnik, pozwany, metr kwadratowy, mediacja, szkoda, rzeczoznawca, postępowanie przed sądem rejonowe, błąd w opinii, odpowiedzialność kontraktowa, pozew do sądu, należyta staranność, dzierżawca
Zobacz»

XII Ga 66/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sprzedaż rur, nienależyte wykonanie, odpowiedzialność dłużnika, strona powodowa, szkoda, wymiana rur, odpowiedzialność kontraktowa, kosztorys prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, ponosić odpowiedzialność, odcinek rury, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, wada, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, należyta staranność, pozwany, błędne ustalenie wysokości, zobowiązanie rezultatu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Marciniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: