Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 4218/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2018-08-24

XVII AmC 514/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, regulamin, operator, dobry obyczaj, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, regulamin, operator, włączenie do sieci, skutek natychmiastowy, wzorzec, odszkodowanie w przypadku, zawieszenie połączenia, przekroczony termin, prawo i obowiązek konsumentów, własny wybór, dobry obyczaj, umowa, zachowanie okresu wypowiedzenia, sieć telekomunikacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, cennik usługi, pozwany
Zobacz»

VII AGa 1076/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2018

Data publikacji: 18 września 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, abonent, regulamin, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, dobry obyczaj, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, regulamin, wzorzec, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, zakres świadczonych usług, dobry obyczaj, wniosek abonenta, wypowiedzenie, przypadek awarii, rozpoczęcie świadczenia usług, poziom jakości, stosunek umowny, zwrot kaucji, następujący przypadek, postanowienie, zachowanie terminów wypowiedzenia, interes konsumentów
Zobacz»

VI ACa 695/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2011

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, operator, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna, transmisja danych, dobry obyczaj, operator, usunięcie blokady, zawieszenie połączenia, pełny cykl rozliczeniowy, umowa, technologia transmisji, postanowienie wzorca umowy, zasięg sieci, informacja o zaległych należnościach, zasiąg sieci, aktywacja karty, jednorazowa opłata, klauzula, interes konsumentów, usługa transmisji
Zobacz»

XVII AmC 3255/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dobry obyczaj, interes, umowa, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, naruszenie interesu konsumenta, korespondencja, adres konsumenta, stopień naruszenia interesu, interes, główne świadczenie, umowa, kwestionowane postanowienie, pozwany, regulamin, wykorzystywanie w obrocie, dotychczasowe oznaczenie, poinformowanie o zmianie, proponowana umowa
Zobacz»

VI ACa 1483/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2013

Data publikacji: 7 października 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, abonent, regulamin, dobry obyczaj, usługa telekomunikacyjna, prawo telekomunikacyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, regulamin, specyfika usług, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, usługa telekomunikacyjna, miesiąc przed wytoczeniem, prawo telekomunikacyjne, okres wstrzymania, sporna klauzula, uznanie postanowienia, wyrok na posiedzeniu niejawnym, roszczenie odszkodowawcze w związku, wzorzec umowny, sporne postanowienie wzorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, stowarzyszenie, konsument w sytuacji, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 9825/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015

Data publikacji: 2 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, abonent, dobry obyczaj, regulamin promocji, interes, usługa telekomunikacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, znaczna liczba, interes konsumentów, abonent, dobry obyczaj, wiadomość, podobna treść, klauzula, postanowienie wzorców, charakter komercyjny, liczba odbiorców, wzorzec umowy, liczba adresatów, główne świadczenie strony, regulamin promocji, interes, codzienne potrzeby, niedozwolone postanowienie, promocja towaru, usługa telekomunikacyjna
Zobacz»

XVII AmC 3746/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2013

Data publikacji: 9 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, regulamin promocji, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, regulamin promocji, karta rabatowa, tekst regulaminu, obrót z konsumentami, klauzula umowna, interes konsumentów, oświadczenie woli, wzorzec umowny, prawo zmiany, umowa, postanowienie wzorca umowy, tekst nowy, kształtowanie praw i obowiązków, zmiana regulaminu, organizator, rejestr, wykorzystywanie w obrocie, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1138/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2012

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, regulamin promocji, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, przyrzeczenie publiczne, indeks, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, konkurs, regulamin promocji, klauzula, postanowienie wzorca umowy, stemplowanie, interes konsumentów, wzorzec umowny, wnoszenia reklamacji, wykorzystywanie w obrocie, zakończenie akcji, prawo i obowiązek, umowa, główne świadczenie strony, warszawa, obrót z konsumentami
Zobacz»

XVII AmC 5341/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 24 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, regulamin, dobry obyczaj, umowa, świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin, wzorzec umowy, dobry obyczaj, usługa serwisu, interes konsumentów, zmiana regulaminu, wyrok zaoczny, umowa, zmiana umowy bez ważnej, regulamin świadczenia usługi, klauzula umowna, ważna przyczyna, przesłanka klauzuli, niedozwolone postanowienie umowne, jednostronna zmiana, operator sieci komórkowych, świadczenie usługi, prawo i obowiązek, elementy multimedialne
Zobacz»

I C 2591/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa, stawka podatku, obiekt, podatek vat, element systemów, pozwany, postanowienie umowy, zaklasyfikowanie, dobry obyczaj, wzorzec, usługa, interes konsumentów, podatek od towarów i usług, budownictwo mieszkaniowe, naruszenie interesu, dzieło, zaległe odsetki, prawo i obowiązek, skala strat
Zobacz»

VI ACa 486/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2010

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, abonent, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, interes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, pakiet, oferta promocyjna, interes konsumentów, dobry obyczaj, pełny okres rozliczeniowy, sporny wzorzec, abonent, umowa, telewizja, zapis, sporna klauzula, opłata miesięczna, aneks, postanowienie wzorca umowy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, klient, uznanie postanowienia, interes, przedsiębiorca
Zobacz»

XVII AmC 1331/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2011

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, operator, regulamin promocji, usługa telekomunikacyjna, abonent, prawo telekomunikacyjne, obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec, niedozwolony sposób, operator, połączenie, karta, sieć telekomunikacyjna, regulamin promocji, zaskarżona klauzula, ruch telekomunikacyjny, użytkownik, usługa telekomunikacyjna, wysokość zastrzeżonej kary umowna, niedozwolone postanowienie, interes konsumentów, abonent, prawo telekomunikacyjne, kara umowna na zasadzie, operator telekomunikacyjny, obyczaj
Zobacz»

VI ACa 189/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2011

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, abonent, dobry obyczaj, operator, regulamin, usługa telekomunikacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, opłata okresowa za usługę, dobry obyczaj, operator, okres rozliczeniowy, przerwa w dostawie, klauzula, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, pogorszenie jakości sygnału, dzień awarii, wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, brak sygnału, brak rachunku, kolejny dzień, regulamin, usługa telekomunikacyjna, obowiązek konsumentów, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 5468/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, dobry obyczaj, operator, usługa telekomunikacyjna, interes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, przerwa w świadczeniu usług, interes konsumentów, wadliwe funkcjonowanie, świadczenie usługi, dobry obyczaj, operator, przedsiębiorca, usługa telekomunikacyjna, pomocnik, przyczyna niezależna, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, interes, odpowiedzialność, zakwestionowana klauzula umowna, awaria, funkcjonowanie systemów, przepis kodeksu cywilnego
Zobacz»

VI ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 10 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, interes, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata instalacyjna, dobry obyczaj, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, jednorazowa opłata, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, pozwany wzorzec, przyłączenie do sieci, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, interes, rozwiązanie umowy, konsument postanowień, zakwestionowane postanowienie, klauzula
Zobacz»

XVII AmC 2964/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 września 2016

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, uiszczenie kaucji, wpłata kaucji, wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego, świadczenie wszelkich usług, świadczenie usługi, dobry obyczaj, interes konsumentów, rozpoczęcie świadczenia usług, klient, wzorzec umowy, kradzież kart, postanowienie wzorców, zgłoszenie faktu kradzieży, automatyczne uruchomienie, wynik opóźnienia, klauzula, prawo i obowiązek konsumentów, usługa po upływie
Zobacz»

XVII AmC 5606/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, świadczenie usługi, dostawca usługi, interes, usługa telekomunikacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, zawieszenie świadczenia usług, świadczenie usługi, zaprzestanie świadczenia usług, zakwestionowana klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, dostawca usługi, postanowienie wzorca umowy, interes, równowaga kontraktowa, postanowienie wzorca umownego, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, przedsiębiorca, satelita, znamiona przepisu, nienależyte wykonanie zobowiązania, usługa telekomunikacyjna
Zobacz»

XVII AmC 260/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, regulamin, dobry obyczaj, interes, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin, dobry obyczaj, naruszenie interesu konsumenta, strona internetowa, regulamin serwisu, przedsiębiorca, interes, firma kurierska, postanowienie wzorca umowy, wykorzystywanie w obrocie, zakres odpowiedzialności, umowa, główne świadczenie strony, stopień naruszenia interesu, potencjalny konsument, sporny wzorzec, integralna część, zapis, konkretna umowa
Zobacz»

XVII AmC 4183/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2013

Data publikacji: 27 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, regulamin promocji, uczestnik promocji, interes, zobowiązanie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, naruszenie interesu konsumenta, odpowiedzialność za nieprawidłowości, konkurs, organizator, regulamin promocji, firma kurierska, uczestnik promocji, interes, nagroda, wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, działanie operatorów, zobowiązanie, główne świadczenie strony, stopień naruszenia interesu, zwycięzca, umowa, niedozwolone postanowienie umowne
Zobacz»

XVII AmC 3063/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2012

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, regulamin, interes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, interes konsumentów, regulamin, zachowanie klienta, teren kompleksu, osoba przebywająca na terenie, wzorzec umowny, prawo zwrotu, służba porządkowa, obrót z konsumentami, teren obiektów, stwarzające zagrożenie, postanowienie wzorca umowy, klauzula, niedozwolone postanowienie, kontrola wzorca, wulgaryzm, interes, postanowienie umowne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Cuprjak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Dominika Podpora
Data wytworzenia informacji: