Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 40/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-04-08

I C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, poznanie, matka, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, śmierć ojca, uprawnione dziecko, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, związek ze śmiercią
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zgoda sądu opiekuńczego, poznanie, matka, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, stare miasto w poznaniu, zezwolenie sądu opiekuńczego, śmierć ojca, uprawnione dziecko, postanowienie sądu rejonowego poznań, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, pozwany, ojciec powoda, pierwsza ugoda, matka powodów, związek ze śmiercią, małoletni
Zobacz»

I ACa 596/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 stycznia 2021

Data publikacji: 21 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

roszczenie, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, śmierć, ustępstwo, odszkodowanie, pogorszenie sytuacji życiowe, znaczne pogorszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • roszczenie, treść ugody, strona ugody, zadośćuczynienie, śmierć córki, data zawarcia ugody, zawarcie ugody, śmierć, ugoda pozasądowa, ustępstwo, odszkodowanie, dalsze roszczenie, wygaśnięcie stosunku prawnego, przedmiot ugody, dodatkowe zadośćuczynienie, definitywne zakończenie, przedmiotowa czynność prawna, pogorszenie sytuacji życiowe, moc ugody, znaczne pogorszenie
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarta ugoda, zawarcie ugody, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, zawarta ugoda, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, ustępstwo, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, ustępstwo, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, zawarta ugoda, sprawca wypadku, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, roszczenie
Zobacz»

I ACa 938/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, wypadek, zawarcie ugody, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, koszt opieki, wypadek, skutek wypadku, powstanie w przyszłości, akt szkody, zawarcie ugody, samodzielna egzystencja, nieważność ugody, pozwany, osoba druga, powodu krzywdy, możliwość pogorszenia, ubezpieczyciel, zmysł smaku, stan zdrowia powodów, ślepota, zawieranie ugody, nerw, roszczenie
Zobacz»

I ACa 482/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 27 marca 2023

Data publikacji: 21 kwietnia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

roszczenie, śmierć, zadośćuczynienie, odszkodowanie, zawarcie ugody, pogorszenie sytuacji życiowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • śmierć synów, roszczenie, śmierć, zdarzenie szkodowe, treść ugody, strona ugody, zadośćuczynienie, odszkodowanie, powaga rzeczy, zawarcie ugody, element krzywdy, data zawarcia ugody, pogorszenie sytuacji życiowe, zaistniała szkoda, ostateczna wysokość odszkodowania, osoba najbliższa, najbliższa członka rodziny zmarłej, pojazd mechaniczny, wynik wypadku komunikacyjny, przedmiot ugody
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zawarcie ugody, odszkodowanie, pozwany, matka, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, odszkodowanie, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zawarta ugoda, zawarcie ugody, skutek ugody, ugoda sądowa, zasady współżycia społecznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, skutek ugody, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość
Zobacz»

I ACa 1075/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 maja 2019

Data publikacji: 18 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda, zadośćuczynienie, roszczenie, śmierć, ustępstwo, pogorszenie sytuacji życiowe, zarzut rzeczy, odszkodowanie za znaczne pogorszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, zadośćuczynienie, roszczenie, śmierć, zawieranie ugody, roszczenie o zadośćuczynienia, ustępstwo, pogorszenie sytuacji życiowe, roszczenie odszkodowawcze, ból i cierpienie, ugoda strony, śmierć osoby bliskiej, zdanie pierwsze, dobra osobiste, zadośćuczynienie za śmierć osoby, utrata żony, zarzut rzeczy, zgon osoby, odszkodowanie za znaczne pogorszenie, skutek prawny ugody
Zobacz»

IV Ca 509/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, roszczenie, wypadek, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, zawarcie ugody, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, treść ugody, roszczenie, zawieranie ugody, wypadek, stosunek prawny, następstwo wypadku, sprawca szkody, stan zdrowia powódki, dzień zawarcia ugody, udar, wypadek komunikacyjny, opinia uzupełniająca biegłego okulisty, niepewność, zgłoszone zastrzeżenie do opinii, ustępstwo, strona ugody
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarta ugoda, odszkodowanie, roszczenie, ustępstwo, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika, zawarcie ugody
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, pozwany, ustępstwo, ugoda zawarta przed sądem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, kara umowna, spółdzielnia, załączony akt, przedmiotowa ugoda, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem
Zobacz»

I ACa 283/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 listopada 2021

Data publikacji: 14 marca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda, śmierć, odszkodowanie, roszczenie, zadośćuczynienie, znaczne pogorszenie, pogorszenie sytuacji życiowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śmierć, odszkodowanie, roszczenie, śmierć synów, ugoda pozasądowa, zaistniała szkoda komunikacyjna, życiowa osoba najbliższa, ubezpieczyciel, zadośćuczynienie, treść ugody, sytuacja życiowa osoby, psychiczne cierpienie, znaczne pogorszenie, znaczne pogorszenie sytuacji życiowe, odszkodowanie z powodu utraty, pogorszenie sytuacji życiowe, śmierć osoby bliskiej, zasadny koszt, koszt związany z pochówkiem
Zobacz»

I ACa 558/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2018

Data publikacji: 20 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, roszczenie, zawarcie ugody, ustępstwo, śmierć, zawarta ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, ugoda pozasądowa, roszczenie, zawarcie ugody, roszczenie związane ze szkodą, data zawarcia ugody, roszczenie o zadośćuczynienia, postępowanie likwidacyjne, ustępstwo, treść ugody, śmierć osoby najbliższej, zadośćuczynienie za naruszenie dobra, dobra osobiste, ugodzona kwota, wygaśnięcie stosunku prawnego, śmierć, zakres roszczenia, zawarta ugoda, definitywne zakończenie, syn powodów
Zobacz»

I ACa 437/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 lipca 2021

Data publikacji: 15 marca 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustępstwo, roszczenie związane z wypadkiem, śmierć, ugoda sądowa, zadośćuczynienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, ustępstwo, roszczenie związane z wypadkiem, ugodzona kwota, znaczenie oświadczenia woli, śmierć córki, wypadek drogowy, śmierć, ugoda sądowa, zaspokojenie wszelkich roszczeń, zadośćuczynienie, wygaśnięcie stosunku prawnego, wykonanie ugody, stosunek prawny łączący strony, zgodny zamiar i cel, przedmiot ugody, subiektywnych wzorców, wzorzec wykładni, krzywda, zabieg interpretacyjny
Zobacz»

V ACa 669/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 marca 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

matka, roszczenie, zawarcie ugody, związek ze śmiercią, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, osnowa ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • przeprowadzenie rozprawy, śmierć matki, strona ugody, ewentualne dalsze roszczenie, sprawa na posiedzenie niejawne, matka, roszczenie, wyrok na posiedzeniu niejawnym, zawarcie ugody, treść ugody, wniosek o przeprowadzenia, związek ze śmiercią, zawarta ugoda, ustalona kwota odszkodowania, zadośćuczynienie, śmierć rodziców, postępowanie w zakresie posiedzenia, związek ze szkodą, nieważność postępowania, osnowa ugody
Zobacz»

IX Ca 1325/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, zasady współżycia społecznego, odszkodowanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda pozasądowa, ustępstwo, strona ugody, zasady współżycia społecznego, odszkodowanie, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprzeczność z zasadami współżycia, stwierdzenie nieważności ugody, treść ugody, rzetelne przedstawienie, kalkulacja naprawy, szkoda, kosztorys, koszt naprawy pojazdu, kwota odszkodowania, przedstawiciel ubezpieczyciela, silniejsza pozycja, propozycja zawarcia ugody
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody
Zobacz»

I Ca 177/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2022

Data publikacji: 30 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarta ugoda, roszczenie związane z wypadkiem, śmierć, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, odszkodowanie, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarta ugoda, treść ugody, roszczenie związane z wypadkiem, śmierć, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, dalsze roszczenie, zaspokojenie wszelkich roszczeń, całkowite zaspokojenie, wygaśnięcie stosunku prawnego, śmierć córki, córka powoda, oświadczenie woli, przedmiot ugody, odszkodowanie, krzywda, ustępstwo, postępowanie likwidacyjne, strona stosunku, śmierć osoby
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Korpik
Data wytworzenia informacji: