Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4585

I C 661/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 661/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa DeltaWise OU z siedzibą w T. w Republice Estonii przeciwko A. C. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda DeltaWise OU z siedzibą w T. w Republice Estonii na rzecz
Czytaj więcej»

I C 662/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 662/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Elżbieta Mojsa Protokolant Anna Talarek po rozpoznaniu w dniu 09 września 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. , (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o ustalenie 1 ustala nieważność umowy pożyczki zawartej przez powódkę M. W. w dniu 04 października 2006 ro
Czytaj więcej»

I C 662/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 662/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 września 2015 roku Powódka M. W. (1) pozwem z dnia 2 listopada 2012 r. (data prezentaty) skierowanym przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. oraz (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. domagała się ustalenia nieważności umowy pożyczki zawartej z (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przez powódkę oraz jej ówczesnego męża M. B. (1) w dniu 4 października 2006 roku w Ł. na łączna kwotę 34.000 zł oraz ustalenia, iż cesja wierzytelności przysługując
Czytaj więcej»

I C 683/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-02

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 683/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Edyta Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko I. G. o zapłatę 15 860zł I Oddala powództwo; II Zasądza od powoda na rzec pozwanej kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 688/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-09-27

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 688/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Klimowicz Protokolant Kamila Górzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2012 roku w Warszawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko M. J. o zapłatę 19 000 złotych I zasądza od pozwanego M. J. rzecz powoda R. D. kwotę 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) wraz z wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 5 s
Czytaj więcej»

I C 692/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództw J. S. i M. S. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala każde z powództw, 2 Oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu. SSR Dominika Podpora
Czytaj więcej»

I C 709/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 709/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Beata Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko Bankowi (...) SA w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nume
Czytaj więcej»

I C 709/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 709/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 czerwca 2017 roku Powód B. Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia 10 września 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów procesu, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. do
Czytaj więcej»

I C 716/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 716/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksander Domański Protokolant: Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. D. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. zasądza od powoda Ł. D. na rzecz pozwanego (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 1 200 zł (jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 721/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-08-20

Data publikacji: 2020-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt: I C 721/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Asesor sądowy E. S. Protokolant – J. M. po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa z powództwa G. G. przeciwko (...) W. o ustalenie I ustala, że powódka G. G. z dniem 24 stycznia 2017 r. wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego numer (...) , znajdującego
Czytaj więcej»