Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4249

I C 1943/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1943/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2015r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Kamila Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. A. K. przeciwko 1) (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. oraz 2) V. M. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda M. A. K. na rzecz pozwanych (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
Czytaj więcej»

I C 1973/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-01

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1973/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 maja 2015 roku Pozwami z 16 października 2014 roku i 3 listopada 2014 roku (daty prezentaty) W. K. , K. K. (1) , M. K. (1) , P. K. (1) , K. K. (2) , P. K. (2) , M. T. , K. T. , J. T. , W. T. , S. W. , H. W. , R. N. , H. N. , S. B. , J. B. , A. W. , M. F. , T. F. , G. O. , A. O. , S. O. , J. O. , M. Z. (1) , W. Z. , M. Z. (2) , M. Z. (3) , W. F. , J. F. , A. F. , S. F. , J. J. , K. J. , W. J. , D. J. oraz S. J. , wnieśli o zasądzenie od pozwane
Czytaj więcej»

I C 1984/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1984/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko C. Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powódki K. K. na rzecz pozwanego C. Towarzystwa (...) z siedzibą w W. , kwotę 917 zł. (
Czytaj więcej»

I C 1984/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1984/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. Powódka K. K. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego C. Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 1.592,81 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 12 marca 2015 roku do dnia zapłaty. Uzasadniając żądanie pozwu powódka wskazała, iż łączyła ją z pozwanym umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która została rozwiązana, a na dzień rozwiązania umowy zgromadzone przez stronę po
Czytaj więcej»

I C 1993/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 1993/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Joanna Bartosiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda Z. B. na rzecz pozwanego (...) spółki z ogranic
Czytaj więcej»

I C 2041/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 2041/17 UZASADNIENIE wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 września 2017 roku Pozwem z dnia 7 lutego 2017 roku R. N. wniósł o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 października 2016 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu według spisu kosztów. W uzasadnieniu pozwu twierdził, że zawarł umowę transportu lotniczego na lot w dniu 18 września 2016
Czytaj więcej»

I C 2055/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2055/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 08 października 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. n
Czytaj więcej»

I C 2057/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-25

Data publikacji: 2017-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2057/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko L. Ś. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanej L. Ś. kwotę 6
Czytaj więcej»

I C 2057/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-25

Data publikacji: 2017-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2057/16 UZASADNIENIE WYROKU z dnia 25 listopada 2016 r. W pozwie z dnia 20 maja 2008 r. (...) Sp. z o.o. domagała się zasądzenia od L. Ś. kwoty 3618,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania. Powód wskazał, że dochodzona należność wynika z zawartych przez strony umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które następnie zostały przez powoda wypowiedziane ( pozew k. 2-3) . W dniu 28 maja 2008 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w W. , w I
Czytaj więcej»

I C 2057/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2057/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 października 2017 r. T. K. w pozwie z dnia 21 lutego 2017 r. wniósł o zasądzenie od pozwanego C. Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 1 708,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w grudniu 2009 r. między powodem a pozwanym została zawarta
Czytaj więcej»