Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3874

I C 286/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość szkody polegającej na zniszczeniu odzieży motocyklowej należy ocenić według jej ceny zakupu.
Sygn. akt I C 286/13 UZASADNIENIE Powód A. K. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A. w W. , wniósł o zapłatę na jego rzecz kwoty 19.695 zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek wypadku z dnia 3 czerwca 2012 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 października 2012 r. do dnia zapłaty i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 3 czerwca 2012 r. na drodze z K. do W. doszło do wypadku drogoweg
Czytaj więcej»

I C 287/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 287/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 listopada 2016 r. Powód W. D. (1) złożył pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w ten sposób, aby w dziale II księgi wieczystej o nr (...) /prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, dla nieruchomości położonej w W. przy ulicy (...) o powierzchni 0,0451 ha, w miejsce wpisu dotyczącego oznaczenia jako właściciela J. D. (1) , córki K. i W. , dokonać wpisu udziału w p
Czytaj więcej»

I C 287/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 287/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Magdalena Szymańska po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko J. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I. oddala powództwo , II. zasądza od powoda W. D. na rzecz pozwanej J. D. kwotę 3.617 zł. (trzy
Czytaj więcej»

I C 291/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-31

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 291/12 UZASADNIENIE wyroku z dnia 15 grudnia 2014 r. Pozwem z dnia 16 stycznia 2012 r. G. A. domagał się zasądzenia od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 46.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w związku ze zdarzeniem z dnia 14 stycznia 2009 r. oraz ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za skutki zdarzenia z dnia 14 stycznia 2009 r. i za szkodę mogącą ujawnić się w przyszłości w związku z tym zdarzeniem oraz zasądzenie od
Czytaj więcej»

I C 318/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 318/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 października 2017 r. C. W. wniósł o zasądzenie od M. K. kwot 1400 zł tytułem podwójnej zaliczki oraz 1000 zł tytułem różnicy między kosztami wynagrodzenia za pomoc prawną ustalonej z M. K. na kwotę 1500 zł a sumą wynagrodzeń uiszczonych innym pełnomocnikom, którym zapłacił łącznie 2500 zł. W uzasadnieniu pozwu twierdził, że zawarł z M. K. umowę o świadczenie pomocy prawnej, w szczególności zastępstwo prawne w sprawie rozwodowej toczącej się przez
Czytaj więcej»

I C 323/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 323/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Sebastian Kasper po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) Bank S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 gru
Czytaj więcej»

I C 328/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-03

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 328/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Klimowicz Protokolant Katarzyna Klinger po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 roku w Warszawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 32 722,58 złotych I oddala powództwo; II zasądza od powoda Wspólnota Mieszkaniowa (...) w W. na rzecz pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 2 417
Czytaj więcej»

I C 333/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka nie wykazała spełnienia przesłanek ujętych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. warunkujących możliwość odstąpienia od umowy, a tym samym żądania zwrotu uiszczonej zaliczki w kwocie 2 000 zł. Nabyty przez powódkę towar konsumpcyjny w postaci kanapy był (jest) zgodny z umową sprzedaży. Towar konsumpcyjny jest wolny od wad (ślady (...)
Sygn. akt I C 333/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w D. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powódki K. G. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w D. , kwotę 2.021 z
Czytaj więcej»

I C 333/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-04

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka nie wykazała spełnienia przesłanek ujętych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. warunkujących możliwość odstąpienia od umowy, a tym samym żądania zwrotu uiszczonej zaliczki w kwocie 2 000 zł. Nabyty przez powódkę towar konsumpcyjny w postaci kanapy był (jest) zgodny z umową sprzedaży. Towar konsumpcyjny jest wolny od wad (ślady (...)
Sygn. akt I C 333/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 kwietnia 2015 r. Powódka K. G. pozwem wniesionym w dniu 29 stycznia 2014r. (data stempla pocztowego) domagała się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w D. kwoty 2.700 zł. wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu, powódka podniosła, iż w dniu 19 września 2013r. zamówiła w firm
Czytaj więcej»

I C 341/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-21

Data publikacji: 2015-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niemożność przeniesienia własności pojazdu na zakład ubezpieczeń może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.
Sygn. akt I C 341/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Domański Protokolant: Anna Osimowicz po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. i R. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powodów Ł. P. i R. P. , na rzecz pozwanego (...) S.A V. (...) w W. kwoty po 1.208,50 zł (jeden tysiąc d
Czytaj więcej»