Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4159

I C 1209/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1209/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Anna Talarek po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Bank Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie nieważności umowy 1 oddala powództwo; 2 zasądza od pozwanego (...) Bank Spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzec
Czytaj więcej»

I C 1232/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa wyrokiem zaocznym może nastąpić także na skutek niewykonania zasadności roszczenia
Sygn. akt I C 1232/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Anna Talarek po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa C. M. przeciwko K. B. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 1232/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa wyrokiem zaocznym może nastąpić także na skutek niewykonania zasadności roszczenia
Sygn. akt I C 1232/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 lutego 2015 r. Powód C. M. domagał się zasądzenia kwoty 50 000 zł wraz z odsetkami i kosztami. Wskazał, że dochodzona kwota stanowi równowartość pożyczki udzielonej pozwanej. Pozwana – powiadomiona o terminie rozprawy za pośrednictwem awizo – nie stawiła się ani nie złożyła odpowiedzi na pozew. Sąd ustalił i zważył, co następuje. Przez umowę pożyczki biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić taką samą kwotę pieniężną jak pobrana ( art. 720 § 1 kc
Czytaj więcej»

I C 1211/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-05

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1211/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska Protokolant: Kamila Górzyńska po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2012 roku w Warszawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko S. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powódki A. K. kwotę 2.383,89 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) wraz z usta
Czytaj więcej»

I C 1243/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Kamila Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielnia Mieszkaniowej w W. przeciwko J. G. z udziałem gminy miasta stołecznego W. w charakterze interwenienta ubocznego o eksmisję I nakazuje pozwanemu J. G. opróżnienie, op
Czytaj więcej»

I C 1234/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-04

Data publikacji: 2019-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1234/18 UZASADNIENIE wyroku z 14 grudnia 2018 roku B. S. , E. O. , U. B. , E. M. , B. P. , P. P. , A. M. , J. R. i G. K. wnieśli o zakazanie pozwanej V. K. prowadzenia w lokalu nr (...) przy ul. (...) hodowli kotów i emitowania immisji nieprzyjemnego zapachu do nieruchomości lokalowych położonych przy ul. (...) oraz zakazanie pozwanej zakłócania powodom poprzez emitowanie immisji smrodu kocich odchodów prawa do korzystania z ich lokali zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeni
Czytaj więcej»

I C 1243/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1243/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa w W. pozwem z dnia 16 kwietnia 2015 r. wniosła o nakazanie pozwanemu J. G. (1) opróżnienia lokalu mieszkalnego nr (...) przy Al. (...) w W. , a także o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Nadto powód wniósł o orzeczenie, że pozwanemu nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zajmuje lokal mieszkalny znajdują
Czytaj więcej»

I C 1252/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-26

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1252/11 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska Protokolant Kamila Górzyńska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2012 roku w Warszawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Park sp. z o.o. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Park sp. z o.o. w W. na rzecz powoda K. C. kwotę 1.640,54 zł (tysiąc sześćset czterdzieści złotych pię
Czytaj więcej»

I C 1264/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2016-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 1264/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 lutego 2015 roku Pozwem z dnia 9 czerwca 2014 roku (data prezentaty) powódki W. C. oraz A. N. wniosły o zasądzenie od K. D. kwoty 48968 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie na rzecz powódek kosztów postępowania według spisu kosztów przedstawionego na rozprawie lub norm przepisanych wraz z opłatą skarbową w kwocie 34 zł. W uzasadnieniu pozwu powódki wskazały, że w grudniu 2010 roku pomiędzy
Czytaj więcej»

I C 1267/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1267/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Mojsa Protokolant: Dorota Tchórzewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz S. W. kwotę 400 euro (czterysta ) wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»