Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3934

XV GC 900/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-14

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 900/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 lipca 2012 r. powód W. J. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 2.100 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 27 marca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód podniósł, że w dniu 6 marca 2012 roku na trasie S. K. K. kierując ciągnikiem rolniczym marki U. nr rej. (...) spowodował zdarzenie drogowe, w którym został us
Czytaj więcej»

XV GC 905/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV GC 905/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Wydział XV Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Oleksiuk Protokolant: Marta Wielądek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: A. L. przeciwko: Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. L. kwotę
Czytaj więcej»

XV GC 962/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2015-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 grudnia 2011 r. powód T. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. S. (1) kwoty 29.983,55 złotych z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 14.326,36 złotych od dnia 8 września 2010 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 2.932,22 złotych od dnia 11 października 2010 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 4.094,63 złotych od dnia 19 września 2010 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 1.154,36 złotych od dnia 13 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 7.475,98 złotych od dnia 25 września 20
Czytaj więcej»

XV GC 965/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzona dochodzona należność zasądzone koszty postępowania
Sygn. akt XV GC 965/13 Obraz 1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Wydział XV Gospodarczy w składzie Przewodniczący:SSR Paweł Kieta Protokolant: Sandra Rokicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 lutego 2014 roku w W. sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz strony
Czytaj więcej»

XV GC 965/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzona dochodzona należność zasądzono koszty postępowania
Sygn. akt XV GC 965/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 27 września 2012 roku, który wpłynął do Sądu w dniu 28 września 2012 roku powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpił przeciwko pozwanemu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. z roszczeniem o zapłatę przez pozwanego na rzecz powoda kwoty 2 838,84 złotych wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka wskazała, iż dochodzona k
Czytaj więcej»

XV GC 974/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 974/15 par WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Oleksiuk Protokolant: Marta Wielądek po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: Kancelaria (...) spółki akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko: Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z
Czytaj więcej»

XV GC 992/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 992/12 par WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Oleksiuk Protokolant: Marta Wielądek po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: P. G. przeciwko: „Rekord A.W.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego „Rekord A.W.” spółki z ograniczoną odpowie
Czytaj więcej»

XV GC 992/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 992/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 grudnia 2011 r. powódka P. G. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego Rekord A. W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 20.217,50 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż dochodzi wynagrodzenia za wykonane na rzecz pozwanego prace dekarsko-blacharskie na stacji paliw w W. oraz z
Czytaj więcej»

XV GC 1054/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-29

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 1054/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. XV Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Różańska - Prus Protokolant: Marta Wielądek po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy sprawy z powództwa: A. M. przeciwko: (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 6 959,05 zł I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda A. M. kwot
Czytaj więcej»

XV GC 1060/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV GC 1060/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Oleksiuk Protokolant: Anna Żardzin po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko: A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 7.350 (sied
Czytaj więcej»