Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5013

II C 963/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2020-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 963/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 sierpnia 2016 roku Powód A. P. wniósł o ustalenie istnienia po stronie powoda prawa do ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ryzyk : zgon chorobowy ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie ubezpieczonego, pobyt ubezpieczonego w szpitalu, mimo przekroczenia 65 roku życia poprzez orzeczenie, iż A. P. związanego z towarzystwem (...) SA z siedzibą w W. ( (...) ) polisą <Czytaj więcej»

II C 910/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: II C 910/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. w II Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR Rafał Schmidt Protokolant: Sylwia Piesio po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na rozprawie w dniu 23 maja 2016 roku w W. sprawy z powództwa (...) 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko P. S. o zapłatę 2.043,07 zł z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

II C 1017/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-09-27

Data publikacji: 2021-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1017/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia A. - M. P. po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. Ż. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę orzeka: powództwo oddala
Czytaj więcej»

II C 1036/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1036/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 kwietnia 2016 roku M. L. wniósł o ustalenie, że wstąpił w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. przy ul. (...) , w miejsce dotychczasowego najemcy H. L. , zmarłej w dniu 30 września 2015 roku w W. . W uzasadnieniu wskazano, że H. L. była babcią powoda. M. L. zamieszkiwał w przedmiotowym lokalu od 2005 roku aż do chwili śmierci babci (pozew, k. 2-7). W odpowiedzi na pozew z dnia 9 września 2016 roku Miasta S. W. wniosło o
Czytaj więcej»

II C 1075/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2020-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1075/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 01 września 2016 roku Pozwem z dnia 02 marca 2015 roku (data prezentaty biura podawczego) skierowanym przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , Z. K. wniosła o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego tj. ustalenia nieważności umowy zawartej pomiędzy nią a (...) . o.o. z siedzibą w W. . W uzasadnieniu podniosła, iż firma przysłała do niej swojego przedstawiciela, który nie przedstawił się, że jest przedstawicielem firmy (...) Sp
Czytaj więcej»

II C 1084/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odwołanie lotu przez przewoźnika lotniczego uprawnia pasażera do żądania odszkodowania.
Sygn. akt II C 1084/14 UZASADNIENIE Powód O. S. w pozwie z dnia 6 marca 2014 r. wnosił o zasądzenie od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. kwoty w wysokości 600,00 euro z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty ( pozew , k. 2 – 8). Uwzględniając w całości żądanie zgłoszone w pozwie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, II Wydział Cywilny wydał w sprawie w dniu 25 marca 2014 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ( nakaz zapłaty , k. 21). Od tego orzeczenia pozwana (...)
Czytaj więcej»

II C 1101/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-17

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II C 1101/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 grudnia 2012 roku złożonym w postępowaniu elektronicznym powód Spółdzielcza (...) z siedzibą w G. wniosła o zasądzenie od pozwanych M. M. (1) i M. M. (2) kwoty 23.887,44zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 11 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 12 października 2010 roku Spółdzielcza (...) z siedzibą w G. udzieliła pozwanemu M. M. (2) pożyczki w kwocie 34.000zł. W um
Czytaj więcej»

II C 1129/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2019-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt II C 1129/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Tulczyńska-Ożga Protokolant: Aleksandra Słowik po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 26167,22 zł powództwo oddala
Czytaj więcej»

II C 1136/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kolizji lądującego/startującego samolotu z ptakiem nie można w transporcie lotniczym wykluczyć, jednak nie są to zdarzenia częste, typowe, notoryjne. Nie sposób przewidzieć, czy, kiedy i gdzie oraz w jakiej fazie lotu taka kolizja wystąpi, a także jak rozległe spowoduje skutki (uszkodzenie, opóźnienie, zaburzenie struktury lotów w rotacji). W (...)
Sygn. akt: II C 1136/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. w II Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR Rafał Schmidt Protokolant: Sylwia Kurzawa po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 roku w W. 1) sprawy z powództwa M. O. (1) przeciwko (...) .S. z siedzibą w P. (Republika Czeska) o zapłatę 400 euro z ustawowymi odsetkami od 20 marca 2015 r. do dnia zapłaty 2) sprawy z po
Czytaj więcej»

II C 1192/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-13

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt prawomocnego skazania pozwanego, jak i typizacja przypisanego mu czynu oraz jego opis ujęty w sentencji wyroku, determinowały uznanie, iż istotnie dopuścił się on naruszenia dobra osobistego powodowej spółki poprzez naruszenie jej dobrego imienia.
Sygn. akt: II C 1192/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. w II Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR Rafał Schmidt Protokolant : Agata Bączkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 sierpnia 2014 roku w W. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko P. T. ( (...) ) o ochronę dóbr osobistych I zasądza od P. T. ( (...) ) na rzecz
Czytaj więcej»