Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4754

I C 4555/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2021-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4555/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Dominika Podpora po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzez powoda kwotę 600 (sześćset) euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 4560/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: świadczenie spełnione przez powoda tytułem opłaty likwidacyjnej stanowi świadczenie niezależne
Sygn. akt I C 4560/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 września 2016 r. Powód J. B. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3.666,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2015 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia, potwierdzoną polisą numer (...) . Umowa ta została rozwiązana, a pozwany pob
Czytaj więcej»

I C 4560/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: świadczenie spełnione przez powoda tytułem opłaty likwidacyjnej stanowi świadczenie niezależne
Sygn. akt I C 4560/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Hemerling Protokolant Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»

I C 4569/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4569/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 września 2016 r. Powódka I. G. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 8 767,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lipca 2015 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że zawarła z pozwanym umowę ubezpieczenia, potwierdzoną polisą numer (...) . Umowa ta została rozwiązana, a pozwan
Czytaj więcej»

I C 4616/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 4616/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w W. przeciwko M. F. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda wspólnoty mie
Czytaj więcej»

I C 4623/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-06-22

Data publikacji: 2020-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4623/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zap łatę I zasądza od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. M. 400€ (czterysta euro) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 4623/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-10-08

Data publikacji: 2020-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4623/18 UZASADNIENIE wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2019 roku Powódka J. M. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od (...) spółki akcyjnej w W. kwoty 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 września 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i
Czytaj więcej»

I C 4637/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-11-04

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 4637/18 UZASADNIENIE Powódka R. M. domagała się zasądzenia od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. odszkodowania za naruszenie dobra osobistego w postaci bezumownego wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku powódki bez jej zgody w wysokości 9 600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazała, że zobowiązała się do udziału w sesji zdjęciowej na potrzeby reklamy A. , przeniesienia majątkowych praw pokrewnych do (...
Czytaj więcej»

I C 4658/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-10-23

Data publikacji: 2020-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4658/18 UZASADNIENIE Pozwami połączonymi do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia (...) Spółka Akcyjna w W. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwot po 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wydania wyroku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że na podstawie umów cesji nabył wierzytelności przysługujące pasaże
Czytaj więcej»

I C 4660/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 4660/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zap łatę I zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»