Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3917

I C 244/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-10

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 244/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r. Pozwem z dnia 22 listopada 2013 r. (data stempla pocztowego) powód K. W. wniósł o zasądzenie od A. K. kwoty 63.700 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty oraz odsetek ustawowych od: - kwoty 500 zł od dnia 16 grudnia 2011 r. do dnia 6 kwietnia 2012 r.; - kwoty 500 zł od dnia 16 grudnia 2011 r. do dnia 9 maja 2012 r.; - kwoty 500 zł od dnia 16 grudnia 2011 r. do dnia 12 czerwca 2012 r.; - kwoty 1.
Czytaj więcej»

I C 249/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 249/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Mojsa Protokolant: Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 04 czerwca 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. R. przeciwko E. G. , A. S. (1) i A. S. (2) o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda B. R. na rzecz pozwanych E. G. , A. S. (1) i A. S. (2) solidarnie kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sze
Czytaj więcej»

I C 254/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-05-23

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 254/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Paulina Stankiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko R. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 10 000zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 23 lipca 2011 r. do dnia zapłaty oraz kw
Czytaj więcej»

I C 279/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 279/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko L. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. K. na rzecz powódki A. S. kwotę 2460 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi od dn
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-12-23

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość szkody polegającej na zniszczeniu odzieży motocyklowej należy ocenić według jej ceny zakupu.
Sygn. akt I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Domański Protokolant: Klaudia Adamczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2013 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 17 724,55 zł (siedemnaście
Czytaj więcej»

I C 286/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość szkody polegającej na zniszczeniu odzieży motocyklowej należy ocenić według jej ceny zakupu.
Sygn. akt I C 286/13 UZASADNIENIE Powód A. K. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A. w W. , wniósł o zapłatę na jego rzecz kwoty 19.695 zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek wypadku z dnia 3 czerwca 2012 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 października 2012 r. do dnia zapłaty i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 3 czerwca 2012 r. na drodze z K. do W. doszło do wypadku drogoweg
Czytaj więcej»

I C 287/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 287/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Magdalena Szymańska po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko J. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I. oddala powództwo , II. zasądza od powoda W. D. na rzecz pozwanej J. D. kwotę 3.617 zł. (trzy
Czytaj więcej»

I C 287/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 287/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 listopada 2016 r. Powód W. D. (1) złożył pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w ten sposób, aby w dziale II księgi wieczystej o nr (...) /prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, dla nieruchomości położonej w W. przy ulicy (...) o powierzchni 0,0451 ha, w miejsce wpisu dotyczącego oznaczenia jako właściciela J. D. (1) , córki K. i W. , dokonać wpisu udziału w p
Czytaj więcej»

I C 291/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-31

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 291/12 UZASADNIENIE wyroku z dnia 15 grudnia 2014 r. Pozwem z dnia 16 stycznia 2012 r. G. A. domagał się zasądzenia od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 46.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w związku ze zdarzeniem z dnia 14 stycznia 2009 r. oraz ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za skutki zdarzenia z dnia 14 stycznia 2009 r. i za szkodę mogącą ujawnić się w przyszłości w związku z tym zdarzeniem oraz zasądzenie od
Czytaj więcej»

I C 323/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 323/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Sebastian Kasper po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) Bank S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 gru
Czytaj więcej»