Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4505

I C 3608/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3608/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Mojsa Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. S. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 3
Czytaj więcej»

I C 3580/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3580/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 września 2016 r. Pozwem z dnia 15 lipca 2015 r. S. S. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 740,13 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu, powódka wskazała, iż zawarła z pozwanym polisę ubezpieczenia nr (...) . Następn
Czytaj więcej»

I C 3639/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3639/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Hemerling Protokolant Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Bank spółki akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu strony przeciwnej; III nieuiszczone koszty s
Czytaj więcej»

I C 3663/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Anna Talarek po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 roku w Warszawie na rozprawie spraw z powództw M. H. , I. S. , J. N. , L. S. , Ł. H. , A. S. , A. M. , J. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w W. na rzecz powodów M. H. , I. S. , A. M. , A. S.
Czytaj więcej»

I C 3663/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3663/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 31 marca 2016 roku Pozwami z dnia 17 września 2015 roku (data prezentaty) połączonymi następnie do wspólnego rozpoznania, M. H. , I. S. , J. N. , L. S. , Ł. H. , A. S. (1) , A. M. i J. S. wnieśli o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwot po 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 14 lutego 2015 roku do dnia zapłaty, oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów postępowania, w tym kos
Czytaj więcej»

I C 3681/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3681/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. N. i Ł. P. przeciwko C. Towarzystwu (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. Towarzystwa (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K.
Czytaj więcej»

I C 3736/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2019-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3736/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko S. G. o zap łatę I oddala powództwo, II nakazuje pobrać od powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz Skarbu Państwa –
Czytaj więcej»

I C 3787/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-01-11

Data publikacji: 2020-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3787/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. , obecnie występująca w obrocie pod firmą (...) spółka akcyjna w W. , domagała się zasądzenia od T. A. Nederland B.V. w S. - R. w Królestwie Niderlandów 900 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz opłaty od pełnomocnictwa według norm przepisanych (pozew - k. 3-5)
Czytaj więcej»

I C 3788/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-12-06

Data publikacji: 2020-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3788/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Szymański Protokolant: Natalia Barańska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. O. o zap łatę oddala powództwo. S. P. ł S.
Czytaj więcej»

I C 3835/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2018-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3835/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Oddział w Polsce z siedzibą w W. Dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Magdalena Szymańska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko 1) (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Czytaj więcej»