Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4802

XVI GC 1348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1348/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Paulina Wrotniak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko D. S. o zapłatę kwoty 10.682 zł I zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

XVI GC 1366/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1366/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Skóra Protokolant : Emil Ruciński po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko M. S. o zapłatę 25 325,17 zł I zasądza od M. S. na rzecz Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. kwotę 25 325,17 zł (dwadzieści
Czytaj więcej»

XVI GC 1387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1387/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Paulina Wrotniak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 14.651,54 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki akc
Czytaj więcej»

XVI GC 1416/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-07

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1416/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant :Marcelina Trela po rozpoznaniu w dniu 07 lipca 2014 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. przeciwko (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę 3 866,57 zł I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda K. Z. kwotę 3 866,57 zł (trzy t
Czytaj więcej»

XVI GC 1453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1453/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Aleksandra Cetera po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2016 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko S. P. (1) o zapłatę kwoty 47.871,65 zł I zasądza od pozwanego S. P. (1) na rzecz powoda (...) Spółki z ogra
Czytaj więcej»

XVI GC 2117/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2020-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: utrata wartości handlowej samochodu wchodzi w skład naliczonego odszkodowania o ile jest wynikiem pewnego kolizyjnego uszkodzenia samochodu
Sygn. akt XVI GC 2117/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant: Jakub Chlebowski po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę 4 407,50 zł I oddala powództwo w całości ; II zasądza od D. P. na rzecz (...)
Czytaj więcej»

XVI GC 2096/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-27

Data publikacji: 2016-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt XVI GC 2096/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Natalia Zientara Protokolant Michał Gospoś po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015 r. w W. sprawy wniesionej 09 lipca 2012 roku z powództwa E. S. przeciwko J. B. o zapłatę kwoty 24 200,00 zł I Oddala powództwo; II Zasądza od powoda E. S. na rzecz pozwanego J. B. kwotę 2 417,00 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

XVI GC 2128/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-17

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak jest prawnej definicji "Działalność konkurencyjna". Najogólniej mówiąc jest to rywalizacja uczestników rynku, którzy dążąc do realizacji swoich celów, próbują przedstawić potencjalnym odbiorcom dóbr i usług oferty wyróżniające się spośród innych cena, jakością i innymi cechami, aby ich skłonić do zawierania transakcji. Z konstrukcji tej (...)
Sygn. akt XVI GC 2128/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy Wydział XVI Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant Katarzyna Lubańska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko: 1 J. S. (1) ; 2 K. R. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda (...) sp. z o.o. w W. solidarnie na rzecz
Czytaj więcej»

XVI GC 1743/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-17

Data publikacji: 2015-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: najem pojazdu zastępczego
Sygn. akt XVI GC 1743/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 5 lipca 2013 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (dalej: E. ) wniosła o zasądzenie od Towarzystwa (...) spółki akcyjnej W. (dalej: W. ) kwoty 2.136, zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż dochodzi zapłaty za szkodę wyrządzoną przez osobę ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej u pozwanej. Na szko
Czytaj więcej»

XVI GC 1761/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-15

Data publikacji: 2015-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umieszczenie zapisu o rygorze nieważności wykluczy jakąkolwiek możliwość powoływania się przez strony na istnienie zmian do umowy dokonanych nieformalnie (ustnie lub w sposób dorozumiany), gdyż zmiany te bez potwierdzenia ich na piśmie będą po prostu nieważne.
Sygn. akt XVI GC 1761/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant : Jakub Chlebowski po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę 7 380,00 zł I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowied
Czytaj więcej»