Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5030

I C 596/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 596/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) POZWANEGO (...) Dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. , T. S. , A. B. i I. B. o ustalenie 1 oddala powództwo, 2 odstępuje od obciążanie powoda kosztami procesu. SS
Czytaj więcej»

I C 610/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 610/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 listopada 2016 r. Powód wniósł o ustalenie, że zawarta w dniu 16 lutego 2016 r. pomiędzy pozwanym T. B. a (...) sp. z o. o. umowa przedwstępna sprzedaży akcji oraz pełnomocnictwo udzielone w tym samym dniu przez T. B. dla (...) Sp. z o. o. , A. B. i I. B. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza K. R. . A nr (...) łącznie stanowią umowę sprzedaży akcji i są czynnościami pozornymi prowadzącymi do obejścia zakazu zbywania akcji im
Czytaj więcej»

I C 603/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 603/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko J. G. i A. W. o zapłatę I oddala powództwo w stosunku do obojga pozwanych, II zasądza od powoda (...) spółk
Czytaj więcej»

I C 1182/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2019-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1182/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rola Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2018 r. sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko D. B. o zap łatę oddala powództwo
Czytaj więcej»

I C 1179/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasadność zadośćuczynienia za krzywdę nie może być wygórowana.
Sygn. akt I C 1179/11 UZASADNIENIE wyroku z 27 stycznia 2014 roku Pozwem z dnia 17 października 2011 roku (data stempla pocztowego) E. B. wniosła o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 lipca 2011 roku do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Powódka wniosła również o ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki doznanych przez powódkę obrażeń mogących pojawić się w przyszłości. W uzasadnieniu powódka wskaz
Czytaj więcej»

I C 1185/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 1185/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: stażysta Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. i M. F. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności w stosunku
Czytaj więcej»

I C 1183/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-13

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1183/12 UZASADNIENIE WYROKU Powodowie Z. D. i E. D. pozwem z dnia 13 czerwca 2012 r. (data stempla pocztowego), wnieśli o zasądzenie od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na ich rzecz kwoty 8.074,40 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dat i kwot opisanych szczegółowo w sentencji wyroku oraz o zasądzenie od pozwanegokosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego . W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że dnia 16 kwietnia 2007 r. pozwany zbył wierzytelność (...)
Czytaj więcej»

I C 1187/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2019-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1187/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. , Fundacji (...) z siedzibą w W. , J. C. , M. L. o zapłatę I zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 1205/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-11-06

Data publikacji: 2020-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1205/19 UZASADNIENIE wyroku wydanego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Pozwem z dnia 20 września 2018 r. (data prezentaty) (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. domagała się zasądzenia od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21 lipca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wsk
Czytaj więcej»

I C 1205/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-08-28

Data publikacji: 2020-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1205/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 400 (czterysta) euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2018 r. do dnia
Czytaj więcej»