Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4139

I C 554/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-28

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 554/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Wioletta Kurpiewska - Baran po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko M. S. o zapłatę na skutek skargi pozwanego M. S. o wznowienie postępowania w sprawie I C 1845/13 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. I oddala skargę
Czytaj więcej»

I C 586/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-22

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 586/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Marta Netter po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa głównego P. K. przeciwko T. B. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego T. B. przeciwko P. K. o zapłatę orzeka: I. co do powództwa głównego: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. K.
Czytaj więcej»

I C 611/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-08-08

Data publikacji: 2019-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 611/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Przepióra Protokolant: Beata Lewandowska po rozpoznaniu 8 sierpnia 2018 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

I C 603/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 603/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko J. G. i A. W. o zapłatę I oddala powództwo w stosunku do obojga pozwanych, II zasądza od powoda (...) spółk
Czytaj więcej»

I C 644/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2018-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 644/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 sierpnia 2017 r. E. R. wniósł o zasądzenie od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 21500 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu twierdził, że w dniu 20 czerwca 2015 r. o godzinie 910 przy ulicy (...) w W. samochód marki Š. (...) oznaczony numerem rejestracyjnym (...) kierowany przez P. K. podczas wykonywania manewru cofania potrą
Czytaj więcej»

I C 692/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództw J. S. i M. S. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala każde z powództw, 2 Oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu. SSR Dominika Podpora
Czytaj więcej»

I C 692/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 czerwca 2017 roku Pozwami z dnia 19 grudnia 2016 r. (daty prezentaty) powodowie: J. S. i M. S. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego J. S. wnieśli o zasądzenie od pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwot po 400 euro wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów postępowania ( pozewy k.2-3). W uzasadnieniu pozwu wskazali, iż st
Czytaj więcej»

I C 709/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 709/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Beata Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko Bankowi (...) SA w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nume
Czytaj więcej»

I C 709/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 709/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 czerwca 2017 roku Powód B. Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia 10 września 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów procesu, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. do
Czytaj więcej»

I C 917/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-11-12

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 917/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Marcjanna Paczóska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2012r. w W. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) 99 w W. przeciwko J. P. , Z. P. , H. M. oraz M. M. o nakazanie 1 nakazuje pozwanym J. P. i Z. P. udostępnienie powódce - Wspólnocie Mieszkaniowej
Czytaj więcej»