Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3760

I C 141/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 141/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz K. K. 5100 zł (pięć tysięcy sto złot
Czytaj więcej»

I C 142/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 142/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Kamila Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Komendanta Stołecznego Policji przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda Skarbu Państwa - Komendanta Stołecznego Policji na rzecz pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 142/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 142/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 listopada 2015 roku Pozwem z dnia 2 grudnia 2013 r. powód Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. G. kwoty 6.335,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 6 września 2013 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnienie pozwu powód podał, że w dniu 2 lutego 2010 r. mł. asp. J. C. i st. asp. G. W. pełnili służbę w Wydzi
Czytaj więcej»

I C 143/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-15

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 143/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 4 maja 2016 roku W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 22 października 2014 r. (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. (dalej jako: Bank) wniósł o zasądzenie od E. J. kwoty 12 519,09 zł z odsetkami ustawowymi od 22 października 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę kredytową. W związku z niewywiązywaniem się pozwanej z zobowiązań wy
Czytaj więcej»

I C 143/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 143/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Joanna Bartosiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko E. J. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego E. J. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I co do powództwa głów
Czytaj więcej»

I C 144/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: żądanie przedstawienia potwierdzenia rezerwacji nie uzasadnia zastosowania art. 101 k.p.c.
I C 144/16 Uzasadnienie wyroku z 9 maja 2016 r. T. H. i M. H. domagali się zasądzenia kwotpo 400 EURO wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami jako odszkodowania za lot z F. do W. opóźniony o 7 godzin. Pozwany (...) Sp. z o.o. uznał powództwo, domagając się jednakże zniesienia kosztów procesu ze względu na uznanie powództwa przy pierwszej czynności procesowej. Sąd ustalił i zważył, co następuje. Powództwa zasługują na uwzględnienie. Podstawę prawną dochodzonego przez powodów roszczeń stanowiły prz
Czytaj więcej»

I C 152/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wierzytelność z tytułu zaliczek nie wygasa po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym stały się wymagalne
Sygn. akt I C 152/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Duda Protokolant: Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w W. przeciwko J. H. o zapłatę kwoty 19.766,67 zł wraz z odsetkami I zasądza od pozwanego J. H. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulic
Czytaj więcej»

I C 152/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wierzytelność z tytułu zaliczek nie wygasa po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym stały się wymagalne
Sygn. akt I C 152/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 listopada 2013 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy (...) U w W. pozwem z dnia 10 grudnia 2012 r. (data stempla pocztowego – k. 252) wniosła o zasądzenie od J. H. kwoty 19.766,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 933 zł od dnia 18 lipca 2009 r. do dnia zapłaty, 393,56 zł od dnia 11 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty, 396,95 od dnia 11 września 2009 r. do dnia zapłaty, 396,95 zł od dnia 11 października 2009 r. do dnia zapłaty, 396,9
Czytaj więcej»

I C 164/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: miarkowanie kary umownej
Sygn. akt I C 164/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 lipca 207 r. Pozwem z dnia 7 grudnia 2016 roku (data stempla pocztowego) J. K. prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą przedsiębiorstwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa- Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w W. kwoty 30 000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 24 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie kosztów procesu w
Czytaj więcej»

I C 168/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 168/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 kwietnia 2018 roku Pozwem z 1 stycznia2017 roku (...) W. wniosło o nakazanieArturowi D. , J. D. oraz B. D. opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. przy ul. (...) oraz wydanie lokalu stronie powodowej, a także zasądzenie od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając wniesione powództwo strona powodowa wskazała, że w dniu 5 grudnia 2008 r. zawarła z pozwanym
Czytaj więcej»