Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5000

I C 468/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 468/11 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 14 lutego 2014 r. Pozwem z dnia 22 marca 2011 roku (data stempla pocztowego) powódka E. L. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 30.030 zł, w tym: - kwotę 29.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; - kwotę 1.030 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zwrotu równowartości zniszczonych rzeczy
Czytaj więcej»

I C 499/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 499/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2015r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko K. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzib
Czytaj więcej»

I C 487/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 487/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Domański Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. R. przeciwko A. (...) & Co. (...) Spółce komandytowej z siedzibą w B. (Republika Federalna Niemiec) o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanej A. (...) & Co. (...) Spółki
Czytaj więcej»

I C 493/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 493/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Sebastian Kasper po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa L. O. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 77,00 zł (siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 501/10

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-03-22

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 501/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska Protokolant: Marcin Wojtkowski po rozpoznaniu w dniu 08 marca 2011 roku w Warszawie sprawy z powództwa Ż. L. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda Ż. L. na rzecz pozwanej (...) sp. z o.o. w W. kwotę 2.519,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych
Czytaj więcej»

I C 506/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 506/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Podpora Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.960,00 zł (trzy tysiące dziewięćse
Czytaj więcej»

I C 516/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 516/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Aniela Zając po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zap łatę I. oddala pow ództwo w całości, II. zasądza od powoda T. G. na rzecz pozwanego (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. , kw
Czytaj więcej»

I C 506/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 506/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 września 2016r. Powód Kancelaria (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3.960 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 października 2015 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu, powód wskazał, iż jego poprzednik prawny – B. M. (1) zawa
Czytaj więcej»

I C 535/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 535/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 roku Pozwem z dnia 25 października 2016 r. (data prezentaty) powód K. K. domagał się zasądzenia od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 250 euro wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 21 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty a także kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Pa
Czytaj więcej»

I C 539/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-22

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Za świadczenia udzielone osobie nieubezpieczonej odpowiedzialność ponosi ta osoba
Sygn. akt I C 539/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. W pozwie z dnia 23 grudnia 2010 r. (...) Szpital (...) w W. domagał się zasądzenia od H. S. kwoty 16.456 zł 45 gr wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Wskazał, że na dochodzoną kwotę składają się należność z tytułu udzielonego pozwanemu przez powoda odpłatnego świadczenia medycznego oraz doliczone do tej kwoty odsetki w wysokości ustawowej, liczone od dnia 6 grudnia 2006 r., tj. od upływu terminu płatności wskazanego na f
Czytaj więcej»