Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4105

VI Nsm 722/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: pozbawić władzy rodzicielskiej
POSTANOWIENIE Dnia 13 maja 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem G. W. i T. Z. o pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców nad małoletnimi A. Z. i B. Z. postanawia: 1 pozbawić władzy rodzicielskiej G. W. nad jej małoletnimi dziećmi B. Z. urodzonym (...) i A. Z. urodzon
Czytaj więcej»

VI Nsm 743/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przyznać wynagrodzenie biegłemu, zawiesić postępowanie
POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant: Sławomir Mzyk po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku J. Z. i K. Z. z udziałem S. K. o ustalenie kontaktów z małoletnimi E. K. i L. K. (1) postanawia: 1 przyznać wynagrodzenie biegłej L. B. za przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii w kwocie 527,56 (pięćset dwadzieś
Czytaj więcej»

VI Nsm 773/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej
POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Ławnicy : K. Ż. , E. R. Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku L. K. (1) z udziałem M. G. o powierzenie matce władzy rodzicielskiej i ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca nad małoletnim D. G. oraz z wniosku M. G. z udziałem L. K. (1) o powierzenie ojcu władz
Czytaj więcej»

VI Nsm 782/15

postanowienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2015-08-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zagrozić nakazaniem zapłaty za naruszenie obowiązków wynikajacych z postanowienia ustalającego kontakty
S. . akt VI Nsm 782/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 lipca 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku P. B. (1) z udziałem R. B. o wykonanie kontaktów z małoletnimi P. B. (2) i K. B. postanawia: 1 zagrozić R. B. nakazaniem zapłaty kwoty 200 (dwieście) złotych na rzecz P. B. (1) za każde naruszenie obo
Czytaj więcej»

VI Nsm 788/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zmienić postanowienie tutejszego sądu z 23.07.2015 roku w sprawie VI Nsm 46/15 w punkcie 1b określając, że ojciec będzie przywoził syna po kontaktach weekendowych do domu matki w niedzielę na godzinę 18:00, 2. sprecyzować zobowiązanie określone w punkcie 3 postanowienia tutejszego sądu z 23.07.2015 roku w sprawie VI Nsm 46/15, ustalając, (...)
POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska Protokolant Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku S. K. z udziałem A. B. o zmianę kontaktów ojca z małoletnim P. B. oraz z wniosku A. B. z udziałem S. K. o zmianę kontaktów ojca z małoletnim P. B. postanawia 1 zmienić postanowienie tutejszego sądu z 23.07.201
Czytaj więcej»

VI Nsm 811/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalić wniosek
POSTANOWIENIE Dnia 5 maja 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku A. Z. (1) i A. Z. (2) przeciwko S. K. o ustalenie kontaktów z małoletnimi E. K. i L. K. (1) postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania. UZASADNIENIE Pismem z dnia 27 marca 2016
Czytaj więcej»

VI Nsm 812/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalić wniosek, uznając, że nie zachodzą przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej
POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Ławnicy: Bożena Majewska, Grażyna Winczewska Protokolant: Izabela Katryńska, Sławomir Mzyk po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku J. Z. i K. Z. z udziałem S. K. o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca i o umieszczenie małoletnich E. K. i L. K. (1) w rodzinie zastępczej u dziad
Czytaj więcej»

VI Nsm 227/14

postanowienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uznać, że nie zachodzą przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej
S. . akt VI Nsm 227/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Ławnicy: M. K. , D. M. Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem R. N. i A. Z. o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 krio dot. małoletniej A. N. postanawia: 1 uznać, że nie zachodzą przesłanki do ograniczenia władzy rodzici
Czytaj więcej»

VI Nsm 203/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powierzyć władzę rodzicielską matce, ograniczając władzę ojca do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka w zakresie edukacji, majątku, religii, podejmowania plaanowanych zabiegów operacyjnych, zasadach wychowania, organizacji wypoczynku oraz do prawa do informacji o podejmowaniu przez matkę leczenia dziecka oraz do zapisywania i (...)
POSTANOWIENIE Dnia 7 kwietnia 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku E. B. z udziałem A. R. o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca nad małoletnią H. R. postanawia: 1 powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią H. R. urodzoną (...) matce E. B. , ograniczając władzę ro
Czytaj więcej»

VI Nsm 251/14

postanowienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: pozbawić władzy rodzicielskiej
POSTANOWIENIE Dnia 23 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Ciwińska Ławnicy: Paulina Zygmunt, Iwona Szczecińska Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem R. R. (1) i R. R. (2) o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca nad małoletnimi K. R. i M. R. postanawia 1 pozbawić władzy rodzicielskiej R. R. (2) na jego
Czytaj więcej»