Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5366

XVI GC 285/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 481 § 1 kc nie ma zastosowania do świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu.
Sygn. akt XVI GC 285/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Dąbrowska Protokolant: Emil Ruciński po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. przeciwko W. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. R. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialno
Czytaj więcej»

XVI GC 431/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-07

Data publikacji: 2014-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 431/12 par WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Stryjecka Protokolant: Marcelina Trela po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: J. K. przeciwko J. L. o zapłatę kwoty 7135,44 zł I zasądza od J. L. na rzecz J. K. kwotę 6949,44 zł (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści
Czytaj więcej»

XVI GC 422/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel OC jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego w zakresie w jakim sprawca ponosi winę za spowodowanie kolizji samochodowej, w której uszkodzony został samochód poszkodowanego.
Sygn. akt XVI GC 422/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant : Emil Ruciński po rozpoznaniu w dniu 08 października 2014 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę 5 780,17 zł I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) spółki akcy
Czytaj więcej»

XVI GC 439/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2015-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do uregulowań zawartych w art. 819 § 1 kc termin przedawnienia wynosi trzy lata. Przepis ten ma charakter normy ius cogens, co skutkuje tym, iż strony nie mogą ani w umowie ubezpieczenia, ani w ogólnych warunkach ubezpieczenia wprowadzić odmiennych regulacji w zakresie przedawnienia roszczeń ubezpieczającego czy też uprawnionego w (...)
Sygn. akt XVI GC 439/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant: Jakub Chlebowski po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka akcyjna w S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę 331,92 zł I zasądza od pozwanego (...) spółk
Czytaj więcej»

XVI GC 439/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2015-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do uregulowań zawartych w art. 819 § 1 kc termin przedawnienia wynosi trzy lata. Przepis ten ma charakter normy ius cogens, co skutkuje tym, iż strony nie mogą ani w umowie ubezpieczenia, ani w ogólnych warunkach ubezpieczenia wprowadzić odmiennych regulacji w zakresie przedawnienia roszczeń ubezpieczającego czy też uprawnionego w (...)
Sygn. akt XVI GC 439/14 UZASADNIENIE W dniu 15 października 2013 r. powód (...) S.A. w S. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanego (...) sp. z o.o. w W. kwoty 331,92 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 165,96 złotych od dnia 14 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 165,96 złotych od dnia 15 października 2010 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota
Czytaj więcej»

XVI GC 358/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 358/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2013 r. M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) M. W. wystąpił przeciwko Towarzystwo (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (dalej: (...) ) o zapłatę kwoty 2.465,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, iż dochodzona kwota stanowi odszkodowanie należne mu na podstawie um
Czytaj więcej»

XVI GC 448/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 448/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Skóra Protokolant : Emil Ruciński po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko S. S. (1) o zapłatę 28 895,65 zł I zasądza od S. S. (1) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzial
Czytaj więcej»

XVI GC 608/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dłużnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyny nie wykonania lub nienależytego wykonania uzasadniające naliczenie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
Sygn. akt XVI GC 608/12 par WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy Wydział XVI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Grzegorzewska Protokolant Marcelina Trela po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o zapłatę kwoty 39.619,52 złotych 1 zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w W. na rzecz powoda (...)
Czytaj więcej»

XVI GC 608/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 608/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Dąbrowska Protokolant: Jakub Chlebowski po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w P. kwo
Czytaj więcej»

XVI GC 636/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 636/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Karolina Celek po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2016r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę kwoty 55.592,54 zł I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydany w dniu 23 czerwca 2014
Czytaj więcej»