Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3597

I C 55/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 55/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 lipca 2015 roku Pozwem z 11 grudnia 2013 roku S. G. (1) wniósł o ustalenie, kto od stycznia 1999 r. był i jest w rzeczywistym posiadaniu i użytkowaniu nieruchomości składającej się z 758 m2 działki nr (...) z obrębu 2-03-23 przy ul. (...) w W. oraz dlaczego i czy konieczna jest aktualnie całkowita rozbiórka altany. W uzasadnieniu powód wskazał, że państwo D. za pośrednictwem H. P. ze (...) wyrazili zgodę na użytkowanie przez powoda wyżej wskazane
Czytaj więcej»

I C 57/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 57/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko M. G. o zapłatę I oddala powództwo, II nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z zaliczki uiszczonej prze
Czytaj więcej»

I C 65/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-13

Data publikacji: 2015-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Po rozliczeniu wzajemnych należności pomiędzy powodem Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul Filtrowej 62 w Warszawie, a pozwanym Miastem stołecznym Warszawa - Dzielnica Ochota za okres od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , Sąd w oparciu o opinię biegłego z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i księgowości mgr Krzysztofa Nadera - (...)
Sygn. akt I C 65/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2014r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Anna Talarek po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w W. przeciwko Miastu S. W. - D. O. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w W. na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 69/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 69/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. G. o zapłatę I umarza postępowanie w części, w jakiej powód dochodził
Czytaj więcej»

I C 70/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 70/11 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 grudnia 2016 roku Powód P. W. w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu pozwu wniósł o nakazanie pozwanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dawniej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. ) przeniesienie własnym staraniem i kosztem położenia gazociągu, w zależności od uwarunkowań technicznych, poza granicę jego działki, w terminie dwóch lat, ewentualnie o posadowienie go wzdłuż granicy działki. Uzasad
Czytaj więcej»

I C 75/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 75/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 maja 2017 roku Pozwem z dnia 26 sierpnia 2016 r. (data prezentaty) powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 93/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 93/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 sierpnia 2017 r. Pozwem z dnia 14 stycznia 2014 r. I. R. i A. N. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. :1) I. R. (później N. ) 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 16 kwietnia 2014 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty, 85,35 zł tytułem kosztów leczenia poniesionych w związku ze zdarzeniem z dnia 16 kwietnia 2014 r., wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 95/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-10-24

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 95/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Zofia Pieczykolan Protokolant: Marcjanna Jędrkowiak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko C. + (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego C. + (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda E. K. kwotę
Czytaj więcej»

I C 101/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podmiot, któremu powierzono zarząd Wspólnotę Mieszkaniową ponosi odpowiedzialność za nieusunięcie lodu i śniegu z budynku wspólnoty.
Sygn. akt I C 101/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Marlena Michalska po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko Gminnej (...) Sp. z o.o. w W. przy udziale po stronie pozwanej interwenienta ubocznego (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od Gminnej (...) . zo.o. w W. na rzecz A. D.
Czytaj więcej»

I C 101/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podmiot, któremu powierzono zarząd Wspólnotę Mieszkaniową ponosi odpowiedzialność za nieusunięcie lodu i śniegu z budynku wspólnoty.
Sygn. akt I C 101/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 1 grudnia 2014 r. Pozwem z dnia 10 stycznia 2010 r., doprecyzowanym pismem procesowym z dnia 16 maja 2013 r., A. D. wniosła o zasądzenie od pozwanej – Gminnej (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. kwoty 5 852,72 zł tytułem odszkodowania oraz kwoty 50 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 24 sierpnia 2011 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów pos
Czytaj więcej»