Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2985

I C 426/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 426/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 30 marca 2017 r. Pozwem z dnia 22 lutego 2016 r. powodowie M. J. i J. W. wnieśli o zasądzenie na swoją rzecz od (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 2.600 CHF lub równowartości tej kwoty w walucie PLN, zgodnie ze średnim kursem (...) na dzień wyrokowania, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu od dnia zapłaty. W uzasadnienie pozwu powodowie wskazali, że kwota ta została od nich pobrana przez pozwanego tytułem ubezpieczenia bra
Czytaj więcej»

II C 1370/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 1370/15 UZASADNIENIE WYROKU Z DNIA 19 LIPCA 2017 ROKU SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W (...) 1 Stanowiska stron i przebieg postępowania Pozwem z dnia 14 kwietnia 2015 roku (data stempla pocztowego) wniesionym do tut. Sądu powód R. C. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w S. kwoty 8 453,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 1 953,30 zł od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 6 500 zł od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty. Wniósł t
Czytaj więcej»

I C 602/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-14

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 602/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Marlena Książek po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. na rzecz M. B. kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) z ustawowymi
Czytaj więcej»

XVI GC 2220/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 2220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Paweł Cegiełka po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) , M. S. (2) przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 50.000 zł I oddala powództwo; I zasądza solidarnie od powodów M. S. (1) , M
Czytaj więcej»

XVI GC 1420/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1420/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Emil Ruciński po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 1.586,48 zł I zasądza od pozwane
Czytaj więcej»

XVI GC 1436/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 1436/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Paweł Cegiełka po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 1.427,04 zł I zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

XVI GC 3105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-26

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XVI GC 3105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Emil Ruciński po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 12.568,50 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda T. S. kwotę 8.5
Czytaj więcej»

IV K 432/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna
Sygn. akt IV K 432/14 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Sylwia Słowiok-Janus Protokolant: Agnieszka Gutowska przy udziale prokuratora Radosława Jancewicza po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. sprawy K. M. syna K. i M. z domu (...) urodzonego (...) w W. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 09 czerwca 2006 r. w
Czytaj więcej»

I C 1243/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1243/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa w W. pozwem z dnia 16 kwietnia 2015 r. wniosła o nakazanie pozwanemu J. G. (1) opróżnienia lokalu mieszkalnego nr (...) przy Al. (...) w W. , a także o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Nadto powód wniósł o orzeczenie, że pozwanemu nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zajmuje lokal mieszkalny znajdują
Czytaj więcej»

I C 3101/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. osoba przebywająca w lokalu musi mieć świadomość, że dany lokal stanowi jej centrum życiowe oraz uzewnętrzniać w tym zakresie wolę 2. pomimo, że zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego, może stanowić pośredni wyraz woli pozwanej, dotyczącej wyboru miejsca życiowego.
Sygn. akt I C 3101/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 18 czerwca 2015 roku (...) W. wniosło o zasądzenie od pozwanej M. H. kwoty 3 074,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwana w okresie objętym pozwem stale zamieszkiwała z najemczynią W. Ż. (1) w lokalu mieszkalnym nr (...) położonym przy
Czytaj więcej»