Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4124

I C 878/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 878/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 26 maja 2017 r. Powodowie O. W. oraz małoletni M. i W. W. (1) wystąpili z powództwem przeciwko pozwanym E. D. i T. D. , domagając się nakazania przywrócenia powodom utraconego przez nich wskutek naruszenia przez pozwanych niezakłóconego posiadania i korzystania z części zachodniej działki (przydomowego ogrodu) zabudowanej działki gruntu nr (...) z obrębu 2-08-24, położonej przy ul. (...) o powierzchni ok. 290 m2, położonej w W. , zapisanej w księdz
Czytaj więcej»

I C 896/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 896/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: stażysta Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. J. , W. J. przeciwko B. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. B. na rzecz powódki K. J. kwotę 24016,47 zł (dwadzieścia cztery tysiące szesnaście złotych czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 885/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 885/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Domański Protokolant: Kinga Zimnicka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda E. B. na rzecz pozwanego Miejskiego
Czytaj więcej»

I C 896/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 896/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa gminy (...) W. przeciwko M. Ł. , I. Ł. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od pozwanych M. Ł. i I. Ł. solidarnie na rzecz powoda gminy (...) W. kwotę 150 zł (sto pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 896/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 896/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 marca 2016 r. Powód gmina (...) W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych I. Ł. oraz M. Ł. solidarnie kwoty 992,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 975,11 zł od dnia 1 lutego 2016 do dnia zapłaty, a od kwoty 17,85 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz wniósł o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwani zamieszkują lokal nr (...) p
Czytaj więcej»

I C 901/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-20

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 901/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II oddala wniosek pozwanego (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o
Czytaj więcej»

I C 907/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-12

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 907/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Kamila Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. A. przeciwko E. D. i M. D. o zapłatę, zadośćuczynienie i nakazanie I nakazuje pozwanym E. D. i M. D. , aby nie czyniły powódce D. A. przeszkód w korzystaniu z nieruchomości położon
Czytaj więcej»

I C 907/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 907/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 1 lipca 2014 r. powódka D. A. wniosła o: - zobowiązanie pozwanych E. D. i M. D. (1) do zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 550 zł za usługę ślusarską i zadośćuczynienia za straty moralne w kwocie 1000 zł, - zobowiązanie pozwanych do natychmiastowego wstawienia nowego identycznego zamka do drzwi wejściowych i przekazanie nowego klucza koszt około 700 zł, - usunięcie łańcuchów i kłódek z 3 wspólnych bram, a także o zasądzenie kosztów postępowania
Czytaj więcej»

I C 914/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-02

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 914/15 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r. Powódka A. M. wniosła o ustalenie, że umowa o kredyt nr (...) zawarta w dniu 22 marca 2012 r., pomiędzy (...) Bank S.A. z siedzibą w W. a L. S. jest nieważna oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Celem uzasadnienia pozwu powódka wskazała, iż w dniu 22 marca 2012 r. pozwany (...) Bank S.A. z siedzibą w W. zawarł z L. S. – ojczymem powódki, umowę o kredyt nr (...) , na podstawie, której udzielił L
Czytaj więcej»

I C 917/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-11-12

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 917/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Marcjanna Paczóska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2012r. w W. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) 99 w W. przeciwko J. P. , Z. P. , H. M. oraz M. M. o nakazanie 1 nakazuje pozwanym J. P. i Z. P. udostępnienie powódce - Wspólnocie Mieszkaniowej
Czytaj więcej»