Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3018

I C 800/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 800/15 UZASADNIENIE wyroku z 3 listopada 2016 roku Pozwem z dnia 16 grudnia 2014 roku (...) 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od Z. L. kwoty 6.614,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 3772,12 zł od dnia 17 lipca 2012 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 16 lipca 2012 r. zawarł z (...) S.A. Grupa (...) z siedzibą w K.
Czytaj więcej»

I C 800/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 800/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko Z. L. o zapłatę oddala powództwo
Czytaj więcej»

I C 830/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 830/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Wioletta Kurpiewska-Baran po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko D. Ł. o zapłatę I oddala powództwo, II przyznaje kuratorowi K. J. wynagrodzenie w wysokości 900 zł
Czytaj więcej»

I C 843/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 843/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r. Pozwem z dnia 17 czerwca 2014 r. (data prezentaty) powód M. C. (1) wniósł o wydanie przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy (...) w W. , dla którego to budynku mieszkalnego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr (...) oraz wydanie następujących rzeczy
Czytaj więcej»

I C 865/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 865/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa W. K. , T. S. , S. H. i D. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Komendantowi Głównemu Policji o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Komendanta Głównego Policji solidarnie na r
Czytaj więcej»

I C 865/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 865/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 listopada 2016 roku Powodowie W. K. , T. S. , S. H. i D. S. domagali się zasądzenia solidarnie od pozwanego Skarbu Państwa – Komendanta Głównego Policji w W. , kwoty 16.200 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 08 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty, a także kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu powodowie wskazali, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej brali
Czytaj więcej»

I C 885/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 885/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Domański Protokolant: Kinga Zimnicka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda E. B. na rzecz pozwanego Miejskiego
Czytaj więcej»

I C 896/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 896/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: stażysta Andrzej Zinkiewicz po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. J. , W. J. przeciwko B. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. B. na rzecz powódki K. J. kwotę 24016,47 zł (dwadzieścia cztery tysiące szesnaście złotych czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 896/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 896/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa gminy (...) W. przeciwko M. Ł. , I. Ł. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od pozwanych M. Ł. i I. Ł. solidarnie na rzecz powoda gminy (...) W. kwotę 150 zł (sto pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 896/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 896/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 marca 2016 r. Powód gmina (...) W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych I. Ł. oraz M. Ł. solidarnie kwoty 992,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 975,11 zł od dnia 1 lutego 2016 do dnia zapłaty, a od kwoty 17,85 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz wniósł o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwani zamieszkują lokal nr (...) p
Czytaj więcej»