Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3846

IV K 580/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok łączny
Sygn. akt IV K 580/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSO Aneta Obszyńska - Małocha Protokolant Aleksy Beśka przy udziale prokuratora Michała Krupy po rozpoznaniu w dniu 09 września 2015 r. sprawy M. P. syna R. i J. z domu W. urodzonego (...) w W. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie o sy
Czytaj więcej»

IV K 590/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna
Sygn. akt IV K 590/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Agnieszka Tyszkiewicz Protokolant Anna Rolka przy udziale prokuratora Michała Krupa po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r., sprawy D. T. (1) , syna M. i Z. z domu K. , urodzonego (...) w Ż. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 881/
Czytaj więcej»

IV K 591/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-10

Data publikacji: 2015-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie zgodnie z wnioskiem prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy
Sygn. akt IVK 591/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Furman Protokolant: Agnieszka Gutowska bez udziału Prokuratora – zawiadomionego wokandą po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 października 2014 roku (...) S. syna L. i E. z domu C. , urodzonego (...) w W. , oskarżonego o to, że: I w okresie od dnia 12 grudnia 2012 r. do 01 sierpnia 2013 r. w W. dzia
Czytaj więcej»

IV K 597/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Sygn. akt IV K 597/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - SSR Agnieszka Furman Protokolant: Agata Chruścińska bez udziału Prokuratora zawiadomionego wokandą po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01.12.2016 r. sprawy J. R. syna A. i R. z domu P. urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 23 listopada 2015 r. w W. na skrzyżowaniu ulicy (...) i ulicy (...) nie stosując się do
Czytaj więcej»

IV K 600/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1.oskarżonego uznaje za winnego popełnienia czynu z art.178a par.1kk 2.umarza postępowanie na podstawie art.17par.1 pkt.7 kpk o czyny z art.157par.2 kk i art.190par.1 kk
Sygn. akt IV K 600/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Birska Protokolant: Małgorzata Kozłowska, Agnieszka Gutowska, Anna Frydrychowska przy udziale prokuratora Ariadny Ochnio, Wojciecha Fijałkowskiego, Ewy Sitarskiej, Łukasza Rozbickiego, Anny Sieradzkiej – Kośli, Krzysztofa Szczerby, Dariusza Tałałaja oskarżyciela posiłkowego M. S. (1) po rozpoznaniu na rozpraw
Czytaj więcej»

IV K 602/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżonego uznano za winnego i wymierzono mu karę 8. miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, zobowiązano do wykonywania ciążącego na nim obowiązku utrzymania małoletniego dziecka oraz do powstrzymywania się od używania środków odurzających i oddano pod dozór kuratora
Sygn. akt IV K 602/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Makowska-Kralka Protokolant: Edyta Woźnica przy udziale Prokuratora Dariusza Tałałaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 maja 2014 r. i 13 czerwca 2014 r. (...) , syna T. i M. z domu (...) , urodzonego dnia (...) w W. , oskarżonego o to, że: w okresie od 01 czerwca 2006 roku do 10 marca 2010 roku w W. u
Czytaj więcej»

IV K 603/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2015-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 603/14 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSO Aneta Obszyńska - Małocha Protokolant Aleksy Beśka przy udziale prokuratora Beaty Kozłowskiej - Piętki po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. sprawy M. Ł. syna W. i D. z domu C. urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie o
Czytaj więcej»

IV K 611/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2015-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżoną uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu
Sygn. akt IV K 611/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Birska Protokolant: Małgorzata Kozłowska, Agnieszka Kot, Agnieszka Gutowska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej – Agnieszki Bachryj, Emilii Piasty, Radosława Jancewicza, Marcina Komorowskiego, Łukasza Rozbickiego, Agnieszki Cwaliny, Tomasza Cieślaka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 październ
Czytaj więcej»

IV K 615/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna
Sygn. akt IV K 615/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Sylwia Słowiok-Janus Protokolant: Agata Chruścińska przy udziale prokuratora po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r. sprawy M. S. syna J. i B. z domu M. urodzonego (...) w M. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 1145/07 za czyn
Czytaj więcej»

IV K 615/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna
Sygn. akt IV K 615/17 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił, iż K. W. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie o sygn. akt V K 1220/12 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w nocy z 16 na 17 maja 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, przy czym na
Czytaj więcej»