Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2859

I C 3101/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. osoba przebywająca w lokalu musi mieć świadomość, że dany lokal stanowi jej centrum życiowe oraz uzewnętrzniać w tym zakresie wolę 2. pomimo, że zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego, może stanowić pośredni wyraz woli pozwanej, dotyczącej wyboru miejsca życiowego.
Sygn. akt I C 3101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Przepióra Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu 23 marca 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko M. H. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) W. na rzecz pozwanej M. H. koszty procesu w wysokości 617 złotych (tysiąc dwieście siedemnaście złotych), w
Czytaj więcej»

I C 1368/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1368/15 UZASADNIENIE wyroku zaocznego z dnia 7 stycznia 2016 roku Pozwem z dnia 29 marca 2015 roku wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód P. K. i M. K. (...) S. C. wnieśli o zasądzenie od pozwanego R. G. kwoty 913 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 25 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztów sądowych. W uzasadnieniu powodowie wskazali, że w dniu 20 stycznia 2015
Czytaj więcej»

I C 4176/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 4176/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 2 grudnia 2016 roku Pozwami z dnia 15 października 2015 r. (data prezentaty) powodowie E. W. , J. P. , A. P. , B. P. , E. P. oraz A. W. (1) wnieśli o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz każdego z nich kwot po 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 października 2015 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa proc
Czytaj więcej»

I C 3101/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. osoba przebywająca w lokalu musi mieć świadomość, że dany lokal stanowi jej centrum życiowe oraz uzewnętrzniać w tym zakresie wolę 2. pomimo, że zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego, może stanowić pośredni wyraz woli pozwanej, dotyczącej wyboru miejsca życiowego.
Sygn. akt I C 3101/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 18 czerwca 2015 roku (...) W. wniosło o zasądzenie od pozwanej M. H. kwoty 3 074,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwana w okresie objętym pozwem stale zamieszkiwała z najemczynią W. Ż. (1) w lokalu mieszkalnym nr (...) położonym przy
Czytaj więcej»

I C 499/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-22

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 499/15 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 02 lipca 2015r. Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego K. K. kwoty 35.129,37 zł. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 16 lutego 2001 roku do dnia zapłaty, a także zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że wyrokiem z dnia 08
Czytaj więcej»

III K 778/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżony został uznany za winnego
Sygn. akt III K 778/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Jabłoński Protokolant : Lena Szulińska po rozpoznaniu w dniach 01.02.2017 r., 29.03.2017 r, 16.05.2017 r. oraz 28.06.2017 r. sprawy: M. B. s. S. i R. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu (...) r. w W. – U. , ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia biżuterię złotą i srebrną w postaci czterech złotych obrącze
Czytaj więcej»

III K 810/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżony został uznany za winnego
Sygn. akt III K 810/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Jabłoński Protokolant: Lena Szulińska po rozpoznaniu w dniu 29.03.2017 r. i 17.05.2017 r. sprawy przeciwko R. F. s. Z. i A. , ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu (...) w W. groził T. S. (1) przy użyciu narzędzia przypominającego scyzoryk uszkodzeniem jego samochodu marki P. (...) o nr rej. (...) p
Czytaj więcej»

III K 390/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III K 390/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Demianiuk – Dzik Protokolant: sek. sąd. Mateusz Dobczyński, stażysta Krzysztof Arasim przy udziale Prokuratora: Anny Sieradzkiej – Kośli, Tomasza Cieślaka, Dariusza Tałałaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 8.07.2016r., 17.11.2016r., 27.04.2017r., 31.05.2017r. sprawy 1. P. G. s. J. i K. zd L. ur. (..
Czytaj więcej»

III K 128/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżonego uznano za winnego
Sygn. akt III K 128/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Jabłoński Protokolant: Lena Szulińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.07.2017 r. sprawy przeciwko P. K. ur. (...) w W. , s. J. i K. oskarżonego o to, że: 1 działając jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. w dniu (...) uchylał się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez niezłożenie Naczelnikowi Urzędu
Czytaj więcej»

III K 812/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III K 812/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Monika Podgórska - Sułecka Protokolant – Monika Obarzanek przy udziale oskarżyciela publicznego Anny Wyszyńskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 27.03, 23.05, 05.06.2017 r. sprawy: 1 M. G. (1) - s. J. i T. z d. S. , ur. (...) w P. , 2 J. F. (1) - s. W. i M. z d. J. , ur. (...) w W. 3 B. F. (1) – c. Z. i H. z
Czytaj więcej»