Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4006

I C 3227/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-12

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3227/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 stycznia 2018 roku Pozwem z dnia 6 lipca 2016 roku (data prezentaty) gmina (...) W. wniosła o zasądzenie od pozwanego P. I. kwoty 270,40 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 4 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód podniósł, że pozwany w dniu 19 listopa
Czytaj więcej»

I C 3233/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 3233/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko A. A. o zapłatę oddala powództwo. SSR Paweł Szymański
Czytaj więcej»

I C 3321/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-01-12

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 3321/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz M
Czytaj więcej»

I C 3314/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 3314/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. M. F. wniosła o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. 400 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 maja 2017 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu twierdziła, że na 11 marca 2017 r. na godzinę 16.10 miała zaplanowany lot numer (...) z L. do W. . Lot był opóźniony o 26 godzin. W dniu 23 czerwca 2017 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w spr
Czytaj więcej»

I C 3326/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-12-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3326/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zap łatę I oddala powództwo; II zasądza od (...) spółki z
Czytaj więcej»

I C 3328/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-01-12

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 3328/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Jacek Mostowski po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz M
Czytaj więcej»

I C 3328/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 3328/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 stycznia 2018 roku Pozwem z dnia 8 maja 2017 r. M. C. wniosła o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwot po 400 euro wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty, oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskieg
Czytaj więcej»

I C 3375/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3375/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Anna Matusiak po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa H. A. , L. A. , Y. A. , B. B. i V. F. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w W. na rzecz powodów B. B. i V. F. kwoty po 400 (czterysta) eur
Czytaj więcej»

I C 3394/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane.
Sygn. akt I C 3394/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 stycznia 2018 r. M. J. wniosła o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. 400 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 maja 2017 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu twierdziła, że na 11 marca 2017 r. na godzinę 16.10 miała zaplanowany lot numer (...) z L. do W. . Lot był opóźniony o 26 godzin. W dniu 21 czerwca 2017 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w spr
Czytaj więcej»

I C 1567/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-16

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1567/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Bartosz Paulus po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko C. Towarzystwu (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od C. Towarzystwa (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A.
Czytaj więcej»