Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 737/10 - wyrok Sąd Okręgowy w Radomiu z 2012-08-14

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Radomiu z 2012-08-14
Data orzeczenia:
14 sierpnia 2012
Data publikacji:
19 lutego 2014
Sygnatura:
I C 737/10
Sąd:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Ewa Jaźwińska
Protokolant:
Monika Grzyb
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 444§1 kc
Teza:
1. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 392) odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Co do zasady należy zatem zgodzić się (...), że wyczerpanie sumy gwarancyjnej pociąga za sobą ustanie jego odpowiedzialności i wygaśnięcie kontraktowego zobowiązania ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania. Niemniej jednak Sąd, zasądzając świadczenia należne od ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie miał obowiązku rozważania kwestii wyczerpania sumy gwarancyjnej, tym bardziej że na rzecz powoda zasądzono m. in. świadczenie okresowe - rentę. Dopiero bowiem postępująca realizacja tytułu wykonawczego prowadzić będzie do stopniowego wyczerpywania się sumy gwarancyjnej, wcześniejsze więc powołanie się na zarzut oparty na ograniczeniu odpowiedzialności nie może odnieść skutku. Zapłata przez zakład ubezpieczeń, po powstaniu tytułu wykonawczego, kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może natomiast stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) 2. W świetle art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Muszą one pozostawać w związku przyczynowym z likwidacją skutków uszkodzenia ciała, lub jeżeli jest to niemożliwe, z przystosowaniem otoczenia w celu ułatwienia funkcjonowania poszkodowanego. Nie ulega wątpliwości Sądu, że do kosztów objętych dyspozycją art. 444 § 1 k.c. należy zaliczyć koszty przystosowania mieszkania do potrzeb powoda oraz koszty zakupu samochodu. (...) Nie można natomiast zgodzić się z pozwanym, że okoliczność, iż powód kosztów tych faktycznie jeszcze nie poniósł uzasadnia oddalenie powództwa w tym zakresie. Wskazane roszczenie odszkodowawcze pozostaje bowiem w związku z poniesionym przez powoda uszczerbkiem na zdrowiu, czego pozwany zresztą nie kwestionował. Nie jest ono wygórowane ani nieuzasadnione. (...)Nie można również uznać, że powód winien sam pokryć wskazane wydatki, a następnie domagać się ich zwrotu. Zdaniem Sądu, powód nie byłby nawet w stanie wydatkować wskazanej przez niego kwoty.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jaźwińska
Data wytworzenia informacji: