Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 15/18 - wyrok Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2021-12-08

Sygn. akt I C 15/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Szymański

Protokolant: Jacek Mostowski

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zap łatę

I.  zasądza od (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz M. Z.:

1.  25000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,

2.  1574 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 19 października 2017 r. do dnia zapłaty,

3.  1721,68 zł (jeden tysiąc dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 19 lutego 2019 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz M. Z. 4 532,96 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów procesu;

IV.  nakazuje pobrać od M. Z. na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 100,72 zł (sto złotych siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu;

V.  nakazuje pobrać od (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 4 397,95 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu;

VI.  pozostałymi nieuiszczonymi kosztami procesu w wysokości 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) obciąża Skarb Państwa.

S. P. ł S.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Piotrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Szymański
Data wytworzenia informacji: